Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Danmarks Indsamling giver med donationerne i 2022 børnene, der i fattige lande er ekstremt ramte af coronakrisen, en ny start, med nyt håb og nye muligheder. Foto: UNICEF/Anmar Mosul

Skal fundraising være en del af den grønne strategi?

Det er endnu engang blevet den tid på året, hvor vi giver til hinanden. Vi giver gaver, og vi giver kærlighed i julens ånd. Men den tid bør strække sig helt ind i det nye år.

Lørdag 29. januar har man nemlig mulighed for at give til nogle helt andre end sin familie, venner og kolleger. Danmarks Indsamling bliver afholdt lige her i Esbjerg, hvor Musikhuset sætter rammerne om arrangementet for verdens fattige børn.

Konsekvenserne af coronakrisen rammer alle, men det er ofte børnene, der bliver hårdest ramt. For millioner af børn er en genkendelig hverdag med skole og leg erstattet af et liv, hvor basale afsavn og utryghed fylder alt. Derfor går donationerne til indsamlingen i 2022 på at forbedre deres levevilkår.

En af de virksomheder, der har doneret de sidste otte år, og som har planer om at donere i det nye år, er Ingeniør'ne.

Ingeniørvirksomheden har længe set det som deres ansvar at støtte op og donere til projekter, der forsøger at løse et samfundsproblem. Derfor har de oprettet to puljer med penge, der gør det muligt for dem at donere til indsamlinger og projekter, virksomhedens medarbejdere synes er relevante.

I dagens nyhedsbrev kan du blive inspireret af den lokale ingeniørvirksomheds måde at inddrage fundraising i deres CSR-strategi. Ligesom vi i samarbejde med Danmarks Indsamling giver dig seks forslag til aktiviteter, der kan hjælpe dig og din virksomhed i gang med fundraising.

Vi står klar til at lytte, og derfor er du altid velkommen til at sende os en mail, hvis du har forslag til, hvad vi skal dykke ned i.

Ligesom du meget gerne må dele nyhedsbrevet med dem, du kender. Nye læsere kan tilmelde sig vores nyhedsbreve her.

God læselyst - og tak fordi du læser med!

Billede af Ditte Irene Knudsen
Billede af skribentens underskrift Ditte Irene Knudsen Erhvervsjournalist
John Andresen er direktør og partner i Ingeniør'ne. Det er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der har mere end 45 års erfaring. Pressefoto

Hos Ingeniør'ne er fundraising en del af CSR-strategien

Det ligger den lokale virksomhed Ingeniør'ne meget på sinde at tage samfundsmæssigt ansvar. Derfor har de i omtrent otte år doneret penge til Danmarks Indsamling.

For direktør og partner John Andresen er det en naturlig tilgang at støtte op om indsamlinger, der søger at løse samfundsproblemer.

Fundraising er derfor en del af Ingeniør'nes CSR-strategi, og de har to puljer, der giver dem mulighed for at donere til de områder, medarbejderne finder relevante. På den måde har medarbejderne en større andel i donationerne, ligesom dem, der har lyst, selv donerer penge.

Med denne artikel kan du få indsigt i, hvordan en lokal virksomhed har inddraget fundraising i deres CSR-strategi.

Erhvervsliv Esbjerg giver dig med denne artikel indsigt i, hvorfor Ingeniør'ne vælger at donere til Danmarks Indsamling årligt, samt hvordan donationerne samler medarbejdere og firma.

FUNDRAISING: Til januar er det 16. gang Danmarks Indsamling løber af stablen. Det er samtidig omtrent ottende gang Ingeniør'ne donerer til indsamlingen.

Sådan lyder det i hvert fald fra direktør og partner John Andresen, der uden at have det præcise årstal har en umiddelbar idé om, at virksomheden har været med til indsamlingen halvdelen af tiden.

Til indsamlingen i 2021 donerede Ingeniør'ne ifølge Danmarks Indsamlings opgørelse 60.000 kroner. Og der er planer om, at den lokale virksomhed finder støtten frem igen til januar.

- Vi har helt sikkert planer om at donere igen i det nye år. Det kan også sagtens være, vi giver et ekstra supplement, fordi det bliver afholdt i Esbjerg, siger John Andresen.

Indsamlingen til donationen har tidligere bestået af, at medarbejderne donerer det, de har lyst til. John Andresen understreger, at det er helt frivilligt, hvorvidt de giver noget samt hvor meget. Men konceptet bygger på, at virksomheden supplerer med 100 procent af det, medarbejderne har doneret.

- Det er et fælles projekt, og medarbejderne har et ønske om at donere. Der er altså både firma- og medarbejderopbakning. Og så kan de se, at de har været en del af donationen. Tidligere har der for eksempel stået 'Ingeniør'ne + medarbejdere' ved vores donation.

Et samfundsmæssigt ansvar

Ingeniør'ne har tidligere doneret til andre indsamlinger som Knæk Cancer, fordi det har samfundsmæssig nytte samtidig med, at det er indsamlinger, medarbejderne også har en interesse i at støtte op om.

Derfor er fundraising også en del af deres CSR-strategi.

- Der, hvor medarbejderne kan se, at det giver mening at donere nogle penge, der vil vi gerne bakke op. Derfor har vi en pulje, hvor vi bakker op om donationer. Men vi har også en ekstraordinær pulje, hvis der kommer arrangementer som for eksempel Danmarks Indsamling, som vi gerne vil støtte yderligere op om.

For John Andresen er det helt naturligt, at det er den tilgang, Ingeniør'ne har til fundraising.

- Vi har et samfundsmæssigt ansvar, og derfor støtter vi op. Vi har jo også medarbejdere, der for eksempel er syge eller har været syge af kræft. Og vi har medarbejdere, der kender til folk, der har brug for noget ekstra hjælp.

- På den måde er vi en økonomisk sund virksomhed, der også er nødt til at tage ansvar og bakke op om de sager i samfundet. Det er på den måde os, der hjælper hinanden, men vi hjælper også i samfundet. Og vi skal generelt tage et samfundsmæssigt ansvar, specielt når vi er en større og økonomisk sund virksomhed.

Bæredygtig arbejdsånd

Danmarks Indsamling samarbejder med humanitære organisationer, som fokuserer særligt på verdensmål 1-4 og 6.

I 2022 går hjælpen til børn, der lige nu lever med konsekvenserne af coronakrisen. Konsekvenserne rammer alle, men det er ofte børnene, der bliver hårdest ramt, fordi deres håb om en bedre fremtid forsvinder, når skolerne lukker, når sulten tager over og folk dør, når fattigdommen vokser, og det, der fylder mest, er alt det, der mangler.

Hos Ingeniør'ne er det ikke kun fundraising, der er en del af deres CSR-strategi. De arbejder generelt med FN's verdensmål, hvor de har udvalgt fire, der passer til deres virksomhed.

Derfor er Danmarks Indsamling også et oplagt sted for dem at donere til at støtte op om samfundsproblemer.

- Jeg synes, at temaerne, som kører hos Danmarks Indsamling, ligger os alle meget på sinde, og derfor skal vi gøre en ekstra indsats. Min generelle opfordring er derfor, at vi skal hjælpe hinanden og bakke op om arrangementer som Danmarks Indsamling.

- Hvis man som virksomhed brænder for at gøre noget ekstraordinært for andre, så skal man være med sådan et sted som det her. Det vil vi også være.

Coronakrisen har sat sit præg på hele verden men særligt børnene i fattige lande er blevet ramt. Derfor går donationerne til Danmarks Indsamling 29. januar 2022 til netop de børn. Pressefoto: Plan International/Van Buggenhout

Sådan får du succes med at inddrage fundraising i din CSR-strategi

Der er mange måder for virksomheder at leve op til deres sociale ansvar og bidrage til FN’s verdensmål. Fundraising til fordel for Danmarks Indsamling kan bidrage til en aktiv CSR-strategi med aktiviteter, der engagerer medarbejdere, kunder og partnere i den gode sags tjeneste.

Samtidig er det en god mulighed for at bidrage til flere verdensmål på én gang. Som erhvervspartner støtter man hele 12 af landets største humanitære organisationer med udviklingsprojekter i nogle af verdens fattigste regioner.

For at få succes med fundraising som CSR bør aktiviteterne være lette at implementere, skalere og afrapportere. Derfor giver denne artikel dig seks af Danmarks Indsamlings bedste forslag til, hvilke aktiviteter din virksomhed kan kaste sig ud i til en start.

Erhvervsliv Esbjerg kommer her i samarbejde med Danmarks Indsamling med seks forslag til, hvordan din virksomhed kan komme godt i gang med fundraising og på sigt inddrage det i en CSR-strategi.

BÆREDYGTIGHED: Den grønne omstilling fylder stadig mere og mere i det danske erhvervsliv, og forbrugerne begynder samtidig at stille større krav til virksomhederne.

Derfor er CSR-strategier blevet mere udbredt. Og mens nogle længe har haft én, leder andre fortsat efter håndgribelige mål.

Uanset hvad der er virkeligheden i din virksomhed, kan fundraising være et nyt indspark i jeres grønne strategi. Lørdag 29. januar 2022 foregår Danmarks Indsamling for 16. gang, og det kan være en oplagt mulighed for at gøre fundraising til en del af jeres CSR-strategi.

Med en donation til Danmarks Indsamling kan jeres virksomhed på en simpel og effektiv måde vise omverdenen, at I tager ansvar for en bæredygtig udvikling i et globalt perspektiv. Donationerne går til udviklingsprojekter i en række af verdens fattigste lande, der varetages af landets 12 største NGO'er, og projekterne har til formål at bidrage til FN's Verdensmål.

Når man gør fundraising til en del af sin CSR-strategi, kan man nemt måle, hvorvidt man når sine mål. Men det kan være svært at implementere den nye verden, uanset om det er i en nuværende eller ny strategi.

Derfor anbefaler Danmarks Indsamling, hvis det er muligt, at involvere virksomhedens medarbejdere i at udvikle nye fundraisingaktiviteter eller koncepter, hvor I kobler fundraising til nye eller eksisterende produkter og aktiviteter. Ligesom de anbefaler, at man undervejs holder synligt overblik for medarbejderne og husker at sige tak til alle, der hjælper.

Erhvervsliv Esbjerg har på baggrund af Danmarks Indsamlings inspirationskatalog samlet en liste med forslag til, hvordan man kan komme i gang med at bruge fundraising og derved inddrage det i sin CSR-strategi.

Lav en butiksstafet eller konkurrence

For detailhandelskæder foreslår Danmarks Indsamling, at man kan udfordre egne butikker til at konkurrere mod hinanden om hvilken butik, der kan indsamle flest penge til for eksempel Danmarks Indsamling.

Den butik, der klarer sig bedst, kan derved vinde en præmie, der for eksempel kunne være en intimkoncert med en af de kunstnere, der optræder ved årets tv-show. Det står Danmarks Indsamling til rådighed for at hjælpe med på mail eller telefon: 29 27 64 46.

Lav jeres egen indsamling

En anden måde, der kan profilere virksomhedens CSR-arbejde, er at starte en digital indsamling her. Den indsamling kan man dele på tværs af sociale medier for at sprede budskabet endnu mere.

Man kan også gå mere klassisk til værks ved at opstille en eller flere indsamlingsbøsser. Er man interesseret i den mulighed, kan man skrive til Danmarks indsamling på mail for at få tilsendt indsamlingsbøsser.

Lav et klimaarrangement

I stil med FN's 17 verdensmål kan man gå klassisk til værks ved at arrangere et klimaarrangement. Det er et konkret arrangement, der er nemt at gå til, hvis fundraising er et nyt element i en virksomheds CSR-strategi.

Ved et klimaarrangement kan man invitere kunder og/eller medarbejdere til at mødes og gå sammen ud i naturen for at samle plast og affald i skov eller ved stranden. Virksomheden fastsætter inden, hvor meget denne vil donere til Danmarks Indsamling for hvert kilo indsamlet plast. Det kunne for eksempel være 25 kroner.

Lav et sportsligt arrangement

Vil man gøre indsamlingen mere aktiv, kan man invitere sine medarbejdere med på en gå-, løbe- eller cykeltur til fordel for Danmarks Indsamling. Arrangerer løb som et internt arrangement eller skab opmærksomhed lokalt ved at gøre det til en offentlig begivenhed.

Danmarks indsamling yder i den forbindelse assistance med at oprette et event på Facebook, oprette MobilePay-kode, udarbejde plakat til annoncering af arrangementet og plakat med information om donation på dagen. Projektleder Jakob Tolborg kan kontaktes på mail eller telefon: 30 25 23 10.

Lav interne konkurrencer

Man kan som virksomhed også gøre brug af spil som en sjov fundraisingaktivitet. Det kan for eksempel være et lotteri, banko eller en firmaturnering i petanque. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Danmarks Indsamling foreslår som en nem aktivitet et bingospil, hvor der hver dag trækkes numre via virksomhedens intranet. For ekstra incitament kan virksomheden tilføje en "top-up", hvor virksomheden matcher medarbejderes bidrag med for eksempel en fordobling af bidragets værdi.

Lav et samarbejde på tværs

I detailhandlen er der ligeledes mulighed for at få en bred eksponering af en virksomhedsdonation ved at indgå et samarbejde med virksomhedens forhandlere om salg af et eller flere produkter, der støtter den gode sag.

Det spreder samtidig budskabet om virksomhedens CSR-arbejde. På den måde etableres der nemlig nye muligheder for PR og branding i tæt samarbejde med forhandlerne. Man opbygger en tættere relation til forhandlerne med en fælles indsats for et godt formål, og det gode budskab når helt ud til kunderne.

Samtidig viser virksomheden, at samfundsansvaret bliver taget alvorligt.

Semco Maritime og Polytech har i sidste uge indgået klimapartnerskaber med Esbjerg Kommune. Pressefoto: Esbjerg Kommune

Det er også værd at vide om Esbjergs erhvervsliv

Plan & Miljøudvalget besluttede 7. december at sætte gang i udarbejdelsen af det plangrundlag, der skal bane vejen for Europas største PtX-anlæg i Esbjerg.

Blue Water Shipping er med i en helt ny transportløsning fra Narvik i Nordnorge, som skal sikre friske fiskeforsyninger til resten af Europa. Sammen forkorter de transporttiden med op til 40 procent.

Arctiko, der sælger medicinalfrysere, er blevet solgt til den amerikanske kapitalfond ICM Holdco. Det bekræfter virksomhedens stifter Lars Ole Møller Jensen.

Semco Maritime og Polytech har underskrevet såkaldte klimapartnerskaber med Esbjerg Kommune. Derigennem skal Esbjerg Kommune hjælpe virksomhederne med at lave CO2-regnskab og identificere mulige klimaforbedringer.

Sydvestjysk Sygehus har endnu engang vundet udbuddet til Radio Medical Danmark. Derved kan et team af syv læger rådgive kaptajner og styrmænd i, hvorvidt de selv kan yde behandling, om der kræves helikopter-assistance eller om skibet skal finde til nærmeste havn.

World Marine Offshore har mistet både bestyrelsesformand og to bestyrelsesmedlemmer, da formanden Jesper T. Lok og medlemmerne Niels Stie Kaalund og Johnny Haahr forlader bestyrelsen.

Her er seks udvalgte historier fra byens virksomheder inden for den seneste uges tid.

ESBJERG RUNDT: Så er arbejdet skudt i gang for Europas største brintfabrik. Plan & Miljøudvalget besluttede 7. december at sætte gang i udarbejdelsen af det plangrundlag, der skal bane vejen for det schweiziske energiselskab H2 Energy Europes milliardinvestering i Europas største PtX-anlæg i Esbjerg, som efter planen skal stå klar i 2024.

Anlægget vil, når det er fuldt udbygget, kunne producere 90.000 ton brint årligt. Brinten kan bruges til den tunge del af transportsektoren, og det er positivt for Esbjerg. Det betyder nemlig, at Esbjerg ikke kun er med til at sikre den grønne omstilling, byen styrker også sin position som bæredygtig energimetropol. Det skriver JydskeVestkysten.

De seneste års begivenheder i Europa som Brexit, chaufførmangel og selvfølgelig coronapandemien har skabt udfordringer på det europæiske transportmarked.

Men nu er Blue Water Shipping med i en helt ny transportløsning fra Narvik i Nordnorge, som skal sikre friske fiskeforsyninger til resten af Europa. Blue Water Shipping har i et samarbejde med norske CargoNet og Nor-log Thermo skræddersyet en løsning, der forkorter transporttiden med op til 40 procent.

5. december ankom det første tog til Padborgs godsbaneterminal. Efter aflæsning fra toget blev trailerne kørt videre til Blue Water Shippings køleterminal, der er nabo til godsbaneterminalen i Padborg. Blue Water Shipping varetager herfra den videre distribution rundt i Europa. Det kan du læse mere om her.

Coronapandemien og -vaccinerne har sat gang i salget hos den lokale Arctiko. Virksomheden sælger nemlig medicinalfrysere, der kan køle helt ned til minus 150 grader. Nu er selskabet blevet solgt til den amerikanske kapitalfond ICM Holdco. Det skriver netmediet Finans.

Arctikos stifter og tidligere ejer, Lars Ole Møller Jensen, bekræfter overfor Finans, at han har solgt selskabet til ICM Holdco.

- Vi står overfor en masse potentiale i markedet, som vi ikke får forløst, fordi min risikovillighed måske ikke er så høj, som den har været. Og vi vil vækste. Derfor tænkte jeg, at det var fint at få en kapitalstærk makker i ryggen, som også har en ting på agendaen, nemlig at vi skal vækste, siger Lars Ole Møller Jensen til netmediet. Den tidligere ejer skal fortsat være en del af virksomhedens strategiske udvikling.

Esbjerg Kommune vil hjælpe virksomheder med at lave CO2-regnskab og identificere mulige klimaforbedringer. Det gør de gennem klimapartnerskaber, hvor virksomhederne får adgang til et netværk med andre virksomheder, hvor der deles relevante oplæg om forskellige klimaaspekter. Netværket kan også føre til samarbejde på tværs af virksomheder, med universiteterne og med fonde, som kan kickstarte nye eventyr.

I sidste uge skrev de første to virksomheder under på et klimapartnerskab med kommunen. Den ene var Semco Maritime, mens den anden var Polytech.

- Vi er stolte af at være den første virksomhed til at skrive under på aftalen, og vi er sikre på, at den gensidige forpligtigelse i et klimapartnerskab vil hjælpe med at inspirere til handling og sikre, at vi hjælper hinanden med at nå vores mål. Det er en ambitiøs aftale, der understøtter ambitionen om at blive CO2-neutrale - en ambition, der passer perfekt med vores ambitioner i Semco Maritime, skrev Semco Maritime på LinkedIn i sidste uge.

Du kan læse mere om klimapartnerskaberne her.

Radio Medical Danmark hedder den tjeneste, der gør det tryggere og mere sikkert at arbejde til søs. Der er tale om en slags døgnåben lægevagt, der siden 1995 har sikret, at skibenes uddannede sygdomsbehandlere (kaptajner og styrmænd, red.) kan få råd fra erfarne læger. De kan blive guidet til behandling af mindre alvorlige problemer, eller få en vurdering af, om der er behov for at søge nærmeste havn eller måske ligefrem en evakuering med helikopter.

I godt 25 år har et team af læger med base på Sydvestjysk Sygehus passet opgaven over telefon og mail - og i starten sågar også via fax. Teamet har netop vundet opgaven igen. Den nye kontrakt træder i kraft fra den 15. december 2021, og aftalen giver mulighed for forlængelse i yderligere to perioder.

Det skriver Sydvestjysk Sygehus i en pressemeddelelse.

Forhenværende DSB-direktør, Jesper Teddy Lok, er færdig som bestyrelsesformand i det esbjergensiske offshore vind-rederi World Marine Offshore.

Dermed nåede den 53-årige Jesper T. Lok, der netop har overtaget formandsposten i Unicef Danmarks bestyrelse og tidligere har været ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 25 år, herunder otte år som direktør i Svitzer, at sidde for bordenden hos World Marine Offshore i cirka to år.

Det skriver JydskeVestkysten.

Sammen med Jesper T. Lok er også to andre lokale erhvervsfolk stoppet i bestyrelsen, nemlig advokat og partner hos Kirk Larsen & Ascanius, Niels Stie Kaalund, og Johnny Haahr, tidligere direktør og medejer i KK Wind Solutions.

Til branchemediet ShippingWatch har Jesper T. Lok fortalt, at bestyrelsen har trukket sig på grund af tvivl om selskabets fremtidige strategi.