Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Jutlandia Terminal er en af de første fem virksomheder, der har indgået et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune. Pressefoto: Esbjerg Kommune

Esbjerg skal være Danmarks grønne frontløber

Året 2030 er nu otte år væk. Det er helt konkret 2904 dage. I timer lyder det runde tal på 69.700. Men hvorfor er den viden vigtig?

Det er den, fordi det er antallet af timer, dage eller år, som Esbjerg Kommune har til at nå det ambitiøse mål om at blive CO2-neutral. Og spørger man borgmesteren er det antallet af timer, dage og år, kommunens virksomheder har til at blive grønne frontløbere.

Det kan virke som en stor mundfuld og en uoverskuelig opgave for nogle, mens andre kan spotte toppen af bjerget et par klatretag væk. Derfor dykker Erhvervsliv Esbjerg i dette nyhedsbrev ned i kommunens nye tiltag: Klimapartnerskaber.

Vi giver dig svaret på, hvad klimapartnerskaberne er, og hvilke krav kommunen stiller til de deltagende virksomheder.

Ligesom vi giver dig indsigt i, hvorfor Polytech, Logitrans og Jutlandia Terminal allerede har indgået en klimaaftale med Esbjerg Kommune.

Går din virksomhed med en god idé, som du synes, vi skal høre mere om, er du altid velkommen til at række ud på mail. Og har du lyst, må du meget gerne dele nyhedsbrevet med dem, du kender.

Nye læsere kan tilmelde sig vores nyhedsbreve her, og du er meget velkommen til at følge med på LinkedIn.

God læselyst - og tak fordi du læser med!

Billede af Ditte Irene Knudsen
Billede af skribentens underskrift Ditte Irene Knudsen Erhvervsjournalist
Borgmester Jesper Frost Rasmussen har sammen med Esbjerg Kommune ambitioner om at være frontløber på den grønne rejse. Men kommunen som institution står kun for en procent af CO2-udledningen i Esbjerg Kommune som geografisk område. Derfor inviteres virksomhederne til at indgå i klimapartnerskaber. Foto: Anja Mahon

Esbjerg Kommune vil hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling

Et blomstrende erhvervsliv er afgørende for Esbjerg Kommune. På samme måde er virksomhederne en vigtig medspiller for at nå kommunens ambition om at blive CO2-neutral inden 2030.

Derfor har kommunen kort før jul lanceret et nyt tiltag, hvor virksomheder kan indgå et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune.

Gennem klimapartnerskaberne hjælper kommunen virksomheder med at lave CO2-regnskab og identificere mulige klimaforbedringer. Ligesom det danner rammerne om et lokalt netværk, hvor virksomhederne kan dele succeser og fiaskoer i forhold til den grønne omstilling med hinanden.

Foreløbig har fem virksomheder indgået en partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune.

Læs mere om klimapartnerskaberne i artiklen her, hvor borgmesteren fortæller om tankerne bag konceptet.

Erhvervsliv Esbjerg giver dig med denne artikel indsigt i, hvorfor Esbjerg Kommune har indgået klimapartnerskaber med indtil videre fem forskellige virksomheder, samt hvilke krav kommunen stiller til deltagende virksomheder.

KLIMA: Esbjerg Kommune er en kommune med store grønne drømme. På den liste finder man blandt andet målet om at være CO2-neutral i 2030. Men hvordan skal kommunen nå i mål med den ambition?

Hos Esbjerg Kommune har man foretaget en undersøgelse af, hvordan Esbjerg Kommune som geografisk område kan blive CO2-neutral.

Selv står Esbjerg Kommune som institution kun for en procent af den udledte CO2, og derfor er det, som borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) påpeger, nødvendigt, at også virksomhederne tager del i ansvaret.

- Vi har jo en ambitiøs målsætning om at være CO2-neutrale i 2030, men det kan vi ikke indfri alene. Vi er nødt til at have andre med ombord, og derfor har vi startet projektet for at få virksomhederne til at få alle deres gode konkrete handlinger ned på papir og i en aftale med os, forklarer borgmesteren og tilføjer:

- Igennem partnerskabet kan virksomhederne tale med hinanden og inspirere hinanden. De sidder ofte i hver deres virksomhed og arbejder med løsninger, men her kan de dele løsningerne med hinanden. Så vi håber, vi er med til at lave en bevægelse, som virksomhederne i Esbjerg Kommune gerne vil være en del af. På den måde kan vi også sætte os selv på landkortet som en kommune, hvor man faktisk gør gode og konkrete tiltag for at løfte den grønne profil og nedbringe CO2-udledningen.

Et unikt tilbud

Idéen til klimapartnerskaberne opstod hos Esbjerg Kommune, men når Jesper Frost Rasmussen har været på virksomhedsbesøg, har han luftet idéen for flere af virksomhederne.

Han har ligeledes hørt fra flere virksomheder, at de har savnet et tættere samarbejde i processen mod at blive mere miljøvenlige og klimabevidste. Resultatet er de nyligt igangsatte klimapartnerskaber.

Selve strukturen af partnerskaberne står Esbjerg Kommune selv bag, mens ingeniør-virksomheden Niras har været koblet på processen med at hjælpe virksomhederne med at kortlægge deres baseline.

Esbjerg Kommunes tiltag

 • Esbjerg Kommune har igangsat flere tiltag for at blive frontløbere i den grønne omstilling. Konkret lyder målsætningen således:
 • - Frem til 2050 er visionen for Esbjerg Kommune, at vi indretter samfund og produktion efter bæredygtige principper. Det vil sige, at vi opnår, at vores CO2-udledning til atmosfæren kun er af ganske lille betydning. Det skal ske ved, at vi går over til rene og vedvarende energisystemer, og at vi omlægger til en langt mindre CO2 udledende fødevareproduktion.
 • Strategien bygger på fire fokusområder: 1) Løsningerne skal være helhedsorienteret, 2) vind og biogas skal drive værket, 3) partnerskaber skal få det til at lykkes, og 4) Esbjerg går foran og tager initiativet.
 • Er din virksomhed interesseret i at indgå et klimapartnerskab kan du kontakte kommunen her og læse mere på kommunens hjemmeside, hvor du også løbende kan følge med i hvilke virksomheder, der har indgået en partnerskabsaftale.

Det vil sige, at Niras har hjulpet nogle af virksomhederne med at kortlægge, hvor de er i dag i forhold til den grønne omstilling - for eksempel med at beregne CO2-aftrykket - samt hvor de gerne vil hen. Det har virksomheden Jutlandia Terminal blandt andet gjort brug af, da de ikke selv har ressourcerne til at løfte den opgave.

Konceptet har Jesper Frost Rasmussen ikke mødt andre steder, men han har derimod oplevet positive tilbagemeldinger fra andre danske kommuner.

- Jeg har ikke set nogen gøre noget lignende, så jeg tror, det er et unikt koncept. Det er i hvert fald ikke noget, vi har kopieret andre steder fra. Men når jeg fortæller om det rundt omkring, vil folk straks høre mere, og de vil implementere noget tilsvarende i deres kommune. Så jeg tror, vi har fundet noget her, som andre vil lade sig inspirere af, og det står dem frit for, lyder det fra borgmesteren.

Rum for store som små

Jutlandia Terminal er en af indtil videre fem virksomheder, der er en del af klimapartnerskaberne. De fire andre er Polytech, Logitrans, Vestfrost og Semco Maritime.

For at få en underskrevet den formelle aftale med Esbjerg Kommune, er det et krav, at virksomheden har fået kortlagt dens baseline. Det er nødvendigt for, at Esbjerg Kommune og virksomheden kan sætte konkrete mål, som virksomheden forpligter sig til at indfri. Målene er tilrettelagt efter den specifikke virksomhed, og de vil derfor have forskellig karakter.

- Der er flere virksomheder, der er i gang med processen med at få kortlagt deres baseline, og der er flere, der har givet udtryk for, at de gerne vil være med i partnerskabet. Lige inden jul skulle vi have skrevet under på flere aftaler, men på grund af coronarestriktionerne er de blevet udsat, men der er altså flere aftaler på vej, forklarer Jesper Frost Rasmussen.

Der er ikke sat et konkret mål for, hvor mange virksomheder der skal være en del af klimapartnerskaberne på længere sigt, men ifølge borgmesteren har omtalen af de første fem aftaler skabt mange henvendelser.

- Vi skal have et politisk fokus på, at vi også skal favne bredt, så vi får store som små virksomheder med. De er jo meget forskellige, og nogle af de store virksomheder - især i energisektoren - er langt med det her og har allerede mødt kravene fra deres kunder i lang tid. Andre står måske ved foden af bjerget og kæmper med, hvordan de kommer i gang. Jeg har et håb om, at vi får det udviklet hurtigt, så alle typer af virksomheder er med, siger Jesper Frost Rasmussen.

Et stærkere samarbejde

Netop at møde kravene fra kunderne er noget af det, Jesper Frost Rasmussen har forhåbninger om at se som resultat af klimapartnerskaberne.

- Jeg håber, de får et godt værktøj til også at være på forkant i forhold til deres kunders krav og ønsker. Og så håber jeg, de skaber endnu mere netværk med hinanden, så de kan udnytte hinandens kompetencer og lære hinanden at kende ved at arbejde sammen. Men jeg håber også, de kan bruge det i deres branding af virksomheden, at de faktisk er med og er frontløbere på den her rejse, siger han.

Derfor forsøger borgmesteren og kommunen også at sprede budskabet om klimapartnerskaberne. Ligesom Jesper Frost Rasmussen oplever, at de allerede deltagende virksomheder glædeligt fortæller om konceptet med deres kolleger.

- Det går glimrende med, at der lige så stille kommer nye henvendelser. Og det foregår i et tempo, så vi også kan følge med, afslutter han.

Udover de tre nævnte virksomheder i artiklen har også Semco Maritime og Vestfrost indgået et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune. Her ses Vestfrosts direktør Lars Christensen og borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) i færd med at underskrive aftalen. Pressefoto: Esbjerg Kommune

Derfor har tre virksomheder indgået klimapartnerskab med kommunen

Logitrans, Semco Maritime, Vestfrost, Jutlandia Terminal og Polytech har alle indgået et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune. Men hvorfor har de det, og hvad forventer de at få ud af det?

Vi har spurgt tre af virksomhederne, og en af fællesnævnerne er udsigten til et netværk, hvor de kan inspirere hinanden.

- Jeg forventer at blive inspireret af andre virksomheder, og måske vi kan fortælle andre, hvad vi gør. På den måde skal vi ikke alle sidde og opfinde den dybe tallerken. Der er ingen grund til, at vi alle begår de samme fejl, lyder det blandt andet fra Gitte Kirkegaard, CEO i Logitrans.

En anden forklaring lyder på, at virksomheden ikke selv har ressourcerne til at løfte opgaven med at udforme et CO2-regnskab og sætte mål for at nedbringe deres CO2-udledning.

Du bliver introduceret til virksomhederne og kan læse deres forventninger til klimapartnerskabet her.

Erhvervsliv Esbjerg giver dig i denne artikel indsigt i tre af de første fem deltagende virksomheders begrundelse for at indgå et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune.

KLIMA: Esbjerg Kommune offentliggjorde kort før jul et nyt tiltag, der skal hjælpe kommunen som geografisk område med at nå målet om at blive CO2-neutral i 2030.

Tiltaget er klimapartnerskaber med virksomheder, hvorved virksomhederne kan få hjælp med at beregne deres CO2-aftryk, lave et CO2-regnskab og sætte mål til at nedbringe CO2-udledningen.

Partnerskabet består i øjeblikket af fem virksomheder: Logitrans, Polytech, Semco Maritime, Jutlandia Terminal og Vestfrost.

Krav til virksomhederne i klimapartnerskabet

 • For at indgå et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune skal virksomheden have kortlagt sin baseline. Det vil sige, at virksomheden skal kortlægge, hvor den er i forhold til den grønne omstilling i dag, samt hvor den skal bevæge sig hen. Det kan virksomheden få hjælp til af den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras, som Esbjerg Kommune samarbejder med om netop den opgave.
 • Virksomheden skal på skrift formulere konkrete mål for den grønne omstilling, som den derved forpligter sig til at indfri. De allerede igangværende tiltag nedskrives ligeledes.
 • Målene er forskellige fra virksomhed til virksomhed, da de formuleres efter den konkrete virksomhed og udgangspunktet. De formuleres blandt andet ud fra virksomhedens CO2-aftryk på det tidspunkt, aftalen indgås.
 • I løbet af partnerskabet føres der et CO2-regnskab for virksomheden.
 • Det overordnede mål er at nedbringe CO2-udledningen i Esbjerg Kommune som geografisk område.
 • Kommunen har et mål om at være CO2-neutral i 2030.

Esbjerg Kommunes tiltag

 • Esbjerg Kommune har igangsat flere tiltag for at blive frontløbere i den grønne omstilling. Konkret lyder målsætningen således:
 • - Frem til 2050 er visionen for Esbjerg Kommune, at vi indretter samfund og produktion efter bæredygtige principper. Det vil sige, at vi opnår, at vores CO2-udledning til atmosfæren kun er af ganske lille betydning. Det skal ske ved, at vi går over til rene og vedvarende energisystemer, og at vi omlægger til en langt mindre CO2 udledende fødevareproduktion.
 • Strategien bygger på fire fokusområder: 1) Løsningerne skal være helhedsorienteret, 2) vind og biogas skal drive værket, 3) partnerskaber skal få det til at lykkes, og 4) Esbjerg går foran og tager initiativet.
 • Er din virksomhed interesseret i at indgå et klimapartnerskab kan du kontakte kommunen her og læse mere på kommunens hjemmeside, hvor du også løbende kan følge med i hvilke virksomheder, der har indgået en partnerskabsaftale.

Michael Rühe, direktør, Jutlandia Terminal: Vi vil gerne være et eksempel for andre

Jutlandia Terminal har indgået et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune. Fra højre: Kristian Svarrer, CEO, Jesper Frost Rasmussen og Michael Rühe, direktør. Pressefoto: Esbjerg Kommune

Hvorfor har I indgået en aftale om et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune?

- Det har vi, fordi en del af vores strategi er at arbejde med bæredygtighed og grønne tiltag. Det er noget, vi har valgt strategisk at skrive ind i vores politikker i virksomheden. Da det er noget, vi aktivt arbejder med, har det været oplagt at indgå et klimapartnerskab med kommunen.

- For os er det vigtigt at have nogle partnere, hvor vi kan søge inspiration, og så er det generelt for at tage ansvar og holde hånden lidt på kogepladen. Vi skal som deltagende virksomhed sætte nogle mål med kommunen for at nedbringe den samlede CO2-udledning i Esbjerg.

- Vi mener også, at vi sender et godt signal, når vi går ind i sådan et partnerskab, og så kan vi forhåbentlig også være et eksempel for andre, så vi i fællesskab får gjort noget ved CO2-udledningen. Samtidig giver det os noget markedsføring og bevidsthed. Vi indgår også i et partnerskab med Esbjerg Havn omkring klima, så det passede rigtig godt ind i vores strategi.

Hvad forventer I at få ud af partnerskabet?

- Vi får nogle redskaber ved at være en del af det. Blandt andet til hvordan man laver et CO2-regnskab, hvor kommunen har haft nogle konsulenter til at hjælpe med det. Det vil sige, at vi har fået professionel hjælp til at beregne vores egen CO2-udledning, samt hvilke mål vi kan sætte.

- Og alt andet lige så giver sådan noget som dette et netværk, og det bringer nogle kompetencer i spil, som vi ikke selv har. Vi er en typisk SMV, og når man sidder i en sådan virksomhed, så er det begrænset, hvad man har har af ressourcer til at lave de ting.

- Det er helt nyt og ikke noget, vi har folk på hylderne til at sidde med, så det er godt at få hjælp til, hvordan man kommer ud over stepperne. For ellers er det noget, man typisk gemmer væk, fordi man ikke har tid til det, og det er ikke noget, der har betydningen for driften lige nu og her. Og så bliver det et problem, at det har betydning for fremtiden.

Jesper Sloth, CMO og bæredygtighedsansvarlig, Polytech:  Grøn omstilling giver konkurrencefordel

Polytech har indgået et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune. På billedet ses Mads Kirkegaard, CEO, og Jesper Frost Rasmussen. Pressefoto: Esbjerg Kommune

Hvorfor har I indgået en aftale om et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune?

- Klimapartnerskabet med Esbjerg Kommune understøtter i høj grad de ambitioner og mål, vi allerede arbejder aktivt på i Polytech inden for bæredygtighed.

- At kommunen har valgt at melde sig på banen som en aktiv spiller og support til de lokale virksomheder, er med til at sikre vidensdeling på tværs af virksomhederne og sikre en branding af Esbjerg i forhold til den grønne omstilling. Det vil vi meget gerne understøtte i Polytech.

Hvad forventer I at få ud af partnerskabet?

- Vores forventning er, at vi kan være med til at supportere andre lokale virksomheder, der gerne vil arbejde aktivt med den grønne omstilling og give input til, hvordan de kan gøre det håndgribeligt og praktisk – og hvordan det kan gøres til en konkurrencefordel.

- Derudover forventer vi sparring fra de andre lokale virksomheder, der er langt fremme med deres arbejde inden for den grønne omstilling. Og sidst men ikke mindst håber vi på, at et så ambitiøst kommunalt projekt får noget national bevågenhed og er med til at sikre branding af Esbjerg i forhold til tiltrækning af arbejdskraft, der vil arbejde inden for den grønne omstilling.

Gitte Kirkegaard, CEO, Logitrans: Vi har brug for at inspirere hinanden

Logitrans har indgået et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune. Gitte Kirkegaard, CEO, og Jesper Frost Rasmussen har underskrevet aftalen. Pressefoto: Esbjerg Kommune

Hvorfor har I indgået en aftale om et klimapartnerskab med Esbjerg Kommune?

- Det har vi dels gjort, fordi det er et god initiativ, at kommunen går forrest og prøver at samle virksomhederne. Det er et tema, rigtig mange virksomheder er optaget af og skal være optaget af i min optik. Men det er også et tema, som mange virksomheder måske ikke ved, hvordan de skal gribe an.

- Uanset hvilken type virksomhed så står man lidt i samme situation. Så jeg ser det også som et netværk, hvor man kan få inspiration fra andre virksomheder, og hvor kommunen er tovholder på for eksempel CO2-regnskaberne, og hvordan man gør det. Vi får et netværk blandt virksomhederne i kommunen og får sat gang i den grønne omstilling.

- Det er selvfølgelig også noget, der er med til at sætte os som virksomhed på landkortet i forhold til branding. Vi viser, at vi går op i miljøet, og det ikke blot er noget, vi siger, men at vi rent faktisk gør noget for det.

- Og så vil vi selvfølgelig gerne støtte op om det her flotte mål, som jeg synes, det er, at man i Esbjerg Kommune vil være CO2-neutral i 2030. Det bliver vi ikke, hvis ikke alle virksomheder går med i det her, og det vil vi gerne vise, at vi er.

Hvad forventer I at få ud af partnerskabet?

- Jeg forventer at blive inspireret af andre virksomheder, og måske vi kan fortælle andre, hvad vi gør. På den måde skal vi ikke alle sidde og opfinde den dybe tallerken. Her kan man dele, hvis man har prøvet noget, og hvorvidt det har virket eller ej. Der er ingen grund til, at vi alle begår de samme fejl.

- Jeg forventer, at vi inspirerer hinanden, samt at Esbjerg Kommune er tovholder og sikrer, at der sker fremdrift. Jeg forventer også, at der bliver en fortsat udvikling. En ting er at beregne sit CO2-aftryk, noget andet er, hvordan man arbejder med verdensmålene og nedbringer sin CO2-udledning. Det kan vi godt bruge inspiration til.

- Det er et kæmpe område i virkeligheden, der rækker længere end blot CO2-aftrykket. Så jeg håber, det bliver til et netværk, der bliver udbygget med flere virksomheder, og vi hele tiden bliver dygtigere til at hjælpe hinanden og inspirere hinanden.

Esbjergenserne lagde for over fem millioner kroner gavekort til Esbjerg City under juletræet. Foto: Esbjerg City

Et indblik i de seneste lokale erhvervsnyheder

Den lokale CS electric A/S står for leveringen af landets første anlæg, der skal konvertere strøm fra vindmøller til brint.

Der blev støttet op om den lokale detailhandel sidste år, hvor Cityforeningen solgte gavekort for 10,2 millioner kroner.

Facebook er nu gået i gang med de første nedrivninger på det område i Andrup, de købte af Esbjerg Kommune sidste år.

Her er tre udvalgte historier fra virksomhederne i Esbjerg.

Landstrømsanlæg på grøn brint

Teknologivirksomhed CS electric A/S, der ligger i Kjersing, har indgået en aftale med Esbjerg Havn om levering af verdens første landstrømsanlæg. Anlægget skal med overskudsenergi fra vindmøller konvertere strøm til brint (Power-to-X, red.), som skibene i havnen kan modtage.

Dermed er havnen med til at sætte ikke kun Esbjerg som energimetropol, men hele Danmark på verdenskortet hedder det i en pressemeddelelse, som du kan læse mere om her.

Der skal blandt andet bruges brændelsceller leveret af selskabet Ballard til at bygge anlægget. En brændselscelle er en maskine, der ved en elektro-kemisk proces omdanner et brændstof, i dette tilfælde brint, til elektrisk energi, som skibene, der lægger til i Esbjerg Havn, kan bruge.

Det er planen, at CS electric laver en fuld funktionstest af anlægget, og herefter vil det blive installeret på havnen. Dette forventes at ske i tredje kvartal i 2022.

Stor opbakning til byens butikker

Det er ingen hemmelighed, at corona også i 2021 kostede de lokale butikker dyrt på bundlinjen. Men ifølge JydskeVestkysten er der optimisme at spore i Cityforeningen, der har solgt gavekort for 10,2 millioner kroner i løbet af 2021.

Det skyldes især julesalget, hvor der blev solgt gavekort for over fem millioner kroner.

- Kunderne har virkelig gennem mange år taget gavekortene til sig. Vi har aldrig nogensinde solgt så mange gavekort på så kort tid, siger citychef Brigitta Christensen til avisen.

Ifølge citychefen skyldes succesen, at gavekortet både gælder til Broen Shopping og Esbjerg City, samt at det kan bruges på ét køb eller i små bidder.

Facebook går i gang med nedrivning

For cirka tre måneder siden offentliggjorde Esbjerg Kommune, at kommunen har indgået en historisk jordhandel med tech-giganten Facebook til en sum af 277 millioner kroner.

Nu fortæller JydskeVestkysten (kræver abonnement), at Facebook er i gang med nedrivninger i det godt og vel to millioner kvadratmeter store område ved Andrup, hvor der efter planen skal opføres et stort hyperscale datacenter-campus.

Facebook er nu børsnoteret under navnet Meta Platforms Inc., og ifølge avisen har Esbjerg Kommune givet Facebook grønt lys til at nedrive ejendommene i området.