Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Der var for Kenneth Hagelskjær ingen tvivl om, at Dorthe Eithz Vandt skulle have lov til at bruge tid på at uddanne sig som arbejdslystkonsulent. Nu er han spændt på, hvordan det kommer til at bidrage til arbejdsglæden og -lysten hos alle medarbejdere hos EMS. Foto: Tue Sørensen

EMS tager temperaturen på arbejdslysten

Hvornår har du sidst spurgt dine medarbejdere, kolleger eller chef, hvordan deres arbejdslyst ser ud? Er den høj eller lav? Hvad påvirker den - og hvad kan vi gøre for, at den oftest er høj?

Jeg taler tit med nogle af mine nærmeste kolleger om, hvordan deres arbejdslyst og -glæde ser ud. For de to ting går hånd i hånd. Er arbejdsglæden i minus, er motivationen som regel også i bund.

Nogle kender jeg bedre end andre og ved, hvordan jeg kan hjælpe dem med at finde en lille smule lys i en måske sur arbejdsdag.

Jeg modtager også ofte et opkald fra min chef, hvis han ikke har kunnet nå forbi kontoret i Esbjerg, hvor første spørgsmål som oftest lyder: Hvordan går det i Esbjerg?

Men det er ikke alle steder, arbejdskulturen indbyder til den slags tjek. Det gør den dog hos Esbjerg Maritime Service, hvor Dorthe Eithz Vandt som noget helt nyt sætter arbejdslyst og -glæde på dagsordenen.

Det kan du læse meget mere om i dagens nyhedsbrev, hvor arbejdslystkonsulenten Dorthe og direktøren Kenneth Hagelskjær giver indsigt i, hvilken betydning det har for virksomheden.

Vi har også samlet en liste med bestyrelsesformændene og fondene fra JydskeVestkystens liste over de mest magtfulde personer i Esbjerg for at give dig et overblik. Har din kollega, samarbejdspartner eller konkurrent mon sneget sig med på listen?

Som noget helt nyt er vi overgået til betaling - den beslutning kan du læse mere om her. Vi håber, du vil fortsætte med at læse med og få den fulde indsigt. For at gøre det kan du tegne abonnement på Erhvervsliv Esbjerg lige her.

Som altid - god læselyst og tak fordi du læser med!

Billede af Ditte Irene Knudsen
Billede af skribentens underskrift Ditte Irene Knudsen Erhvervsjournalist
Dorthe Eithz Vandt er Esbjerg Maritime Services nye arbejdslystkonsulent. Det er blevet taget godt imod af hendes kolleger, hvoraf flere allerede har været forbi hende for at få råd og sparring. Billedet her er fra mødet, hvor Dorthes nye rolle som arbejdslystkonsulent blev præsenteret. Pressefoto

Dorthe skal sætte arbejdslyst og glæde på dagsordenen i EMS

Arbejdslyst og arbejdsglæde går hånd i hånd, men det er ikke i alle virksomheder, man ser det som et aktivt punkt på dagsordenen.

Hos Esbjerg Maritime Service ansatte man i sidste uge en arbejdslystkonsulent, der skal gøre netop det i den Esbjerg-baserede virksomhed.

Faktisk var Dorthe Eithz Vandt allerede ansat som projektassistent i EMS, lige indtil hun for omkring seks måneder påbegyndte uddannelsen som arbejdslystkonsulent. Hun har haft rollen i knap to uger men er allerede godt i gang med blandt andet en GAIS-måling, der skal måle medarbejdernes arbejdslyst på syv faktorer.

Direktør Kenneth Hagelskjær fortæller, at Dorthe Eithz Vandts interesse for området faldt i god jord med den vækstrejse, EMS er på:

- Vi har fået mange nye mennesker og er blevet større. Så vi er gået fra det her nærhedsprincip, vi som mindre virksomhed altid har arbejdet med, til at blive en større virksomhed. Det har fået os til at tænke på, hvordan man får arbejdslysten til at trives i alle medarbejdere. Dorthe skal nu være med til at drive vores indsats på området, siger han.

Læs med her om, hvorfor Dorthe Eithz Vandt fik lyst til at sætte dagsordenen for arbejdslysten og -glæden i EMS.

Erhvervsliv Esbjerg giver dig med denne artikel indsigt i tankerne bag Esbjerg Maritime Services beslutning om at ansætte en arbejdslystkonsulent. Ligesom Kenneth Hagelskjær og Dorthe Eithz Vandt forklarer, hvordan det kan gavne virksomheden på sigt.

ARBEJDSMILJØ: Når man taler med Kenneth Hagelskjær, CEO i Esbjerg Maritime Service (EMS), om virksomheden, samt hvad der skyldes dens succes, er han altid hurtig på aftrækkeren. Det er hans kollegers fortjeneste, for de er 'byens bedste hold'.

Men målet er udvidet. Esbjerg Maritime Service skal have byens bedste hold med byens bedste arbejdslyst.

Idéen til den ambition stammer fra medarbejderen Dorthe Eithz Vandt, der indtil fornylig var ansat som projektassistent.

- Jeg har en interesse i, at vi alle har det godt med at komme på arbejde og går glade hjem igen. Så derfor ville jeg gerne være arbejdslystkonsulent. Det var noget, jeg gerne ville gøre for min arbejdsplads. Altså være med til at hjælpe med, at vi får en god arbejdslyst.

Derfor gik hun selv til Kenneth Hagelskjær og spurgte, om hun måtte bruge tid på at uddanne sig til arbejdslystkonsulent gennem kurser.

- Som ledelse tænkte vi, at det lød som en nobel tanke og et godt formål, så selvfølgelig skulle hun have lov til at bruge tid på det. Det var noget, Dorthe godt kunne tænke sig, og det var en del af hendes medarbejderudvikling, men vi tænkte også, at det var et værktøj, vi kunne bruge, forklarer Kenneth Hagelskjær.

Arbejdslyst og -glæde på dagsorden

Som foråret kom i år, stod Kenneth Hagelskjær med en virksomhed, der var vokset 'utrolig meget utrolig hurtigt'. Derfor følte direktøren sig nødsaget til at begynde at se sin virksomhed og sine medarbejderes arbejdsglæde i et nyt lys.

- Vi har fået mange nye mennesker og er blevet større. Så vi er gået fra det her nærhedsprincip, vi som mindre virksomhed altid har arbejdet med til at blive en større virksomhed. Det har fået os til at tænke på, hvordan man får arbejdslysten til at trives i alle medarbejdere, siger Kenneths Hagelskjær og uddyber:

- Dorthe følte selv, det var på tide. Hun kom og sagde, at hun havde en god idé, og hun mente, hun kunne hjælpe os med det spørgsmål. Derfor er hun gået fra at være projektassistent til at være administrationsmedarbejder med fokus på HR, administration og selvfølgelig arbejdslyst og arbejdsglæde. Hun skal være med til at drive den indsats og forme en personalestrategi. Vi synes, det lød mega spændende, så selvfølgelig skulle hun have lov til at arbejde med den udfordring.

Om EMS

  • EMS er specialiseret i design og fremstilling af rør, tanke, stålkonstruktioner og mekaniske løsninger med særligt fokus på energi og den maritime sektor.
  • Virksomheden har base i Esbjerg, og du kan læse mere på https://www.ems.as
  • EMS satser også på at tage del i den tidlige proces hos kunderne som rådgivningspartner.
  • Kenneth Hagelskjær har stået i spidsen for virksomheden siden 2009.
  • Kenneth Hagelskjær, direktør i EMS, kan kontaktes på +45 24 96 05 65 eller mail.
  • Erhvervsliv Esbjerg har tidligere skrevet om EMS' nye strategi. Det kan du læse mere om her.

Ligesom vi tidligere har skrevet om direktørens nominering og kåring som årets ejerleder i Sydjylland.

Dorthe Eithz Vandt påtog sig rollen i sidste uge og er allerede godt i gang med at sætte dagsorden.

Hun har netop fået resultatet af en GAIS-måling, hvor hun tager temperaturen på samtlige medarbejderes arbejdslyst.

- GAIS er et værktøj, der er blevet udviklet gennem dansk forskning i 2015. Forskningen har vist, at der er syv faktorer, man kan måle arbejdslysten på. Derfor har jeg valgt at måle vores arbejdslyst i firmaet med en gejstmåling. Det er en anonym undersøgelse, der giver den enkelte medarbejder et resultat, som de kan arbejde med. Hvis de har lyst, kan de komme til mig og få hjælp og sparring på, hvordan de kan arbejde med det, forklarer Dorthe Eithz Vandt og fortsætter:

- Den siger også noget om, hvad vi som virksomhed er rigtig gode til, og hvad vi skal arbejde videre med. Nogle af faktorerne er arbejdskultur og kommunikation. Det er jeg i fuld gang med at arbejde med nu. Specielt fordi vi i løbet af juni flytter i nye lokaler. Vi har været spredt ud i forskellige lokaler på Lillebæltsvej, så nu har vi chancen for at ændre kulturen, hvis det er nødvendigt, og tage de gode ting med fra kulturen, som er opstået rundt omkring i lokalerne, med over i de nye lokaler.

Også direktøren ser GAIS-målingen som et vigtigt element i Dorthe Eithz Vandts nye rolle.

- Jeg er meget spændt på udfaldet af den undersøgelse. Selvom jeg føler, jeg kender mine medarbejdere godt, og selv synes jeg kan mærke, hvor de er, og hvordan de har det, så tror jeg, at man som arbejdsleder nogle gange er nødt til at indrømme, at man måske ikke altid får kigget dybt nok. Jeg føler, jeg skylder mig selv og mine medarbejdere at få kigget rigtigt efter og få handlet på det, supplerer Kenneth Hagelskjær.

Arbejdslyst er en opgave for alle

Som Kenneth Hagelskjær siger det, så er arbejdslyst ikke noget, man kan proppe ned i halsen på mennesker. Derfor bliver Dorthe Eithz Vandts job at sørge for, at Esbjerg Maritime Service holder fokus på det. Ligesom hun bliver tovholder på tiltag, der forhåbentligt kan højne arbejdslysten.

Kenneth Hagelskjær drømmer dog om, at det bliver en opgave, samtlige medarbejdere er villige til at tage del i.

- Det handler om, at alle skal byde ind for at skabe god arbejdslyst. Som virksomhed er vi nødt til at bane vejen og give plads og rum til det, og det er noget vi gerne vil. Det kan give nogle værdier hos os, som vi gerne vil værne om. Men det er vigtigt, at vi inddrager alle vores medarbejdere - fra helt oppe til helt nede - så vi får en god fælles forståelse af, hvad vores virksomhed kan, skal og vil, siger Kenneth Hagelskjær og uddyber:

- Vi vil gerne være en virksomhed, hvor medarbejderne melder sig ind på holdet. Hvor de kan sige, at de gerne vil være her, fordi den mission vi er på som virksomhed, er en mission, de kan se sig selv i og gerne vil være en del af. Jeg tror, det er fundamentalt vigtigt for vores arbejdslyst, at man har forståelse for virksomhedens opgaver, samt hvordan man melder sig ind på holdet.

Netop at det er en opgave for hele holdet, kommer også til at afspejle sig i Dorthe Eithz Vandts tilgang til rollen som arbejdslystkonsulent. Samtlige medarbejdere er informeret om hendes nye rolle, samt hvordan hun kan hjælpe.

- Jeg vil hele tiden sætte ord på det og på den måde arbejde med arbejdslysten og -glæden hver eneste dag. Men jeg er også en, som mine kolleger kan bruge i hverdagen, hvis de har noget, de gerne vil spørge om eller have hjælp til. Jeg vil være en sparringspartner for dem, og det gælder både mine kolleger i produktion og på kontoret men også for ledelsen. Så jeg er ikke ligesom de formelle tillidsmænd valgt af medarbejderne, siger Dorthe Eithz Vandt og afslutter:

- Mange af mine kolleger har allerede været ved mig og fået råd og sparring. Det breder sig lynhurtigt, når man fortæller sådan noget i virksomheden. De mærker, at jeg gør noget, så de er meget positive omkring det. Forskere har også undersøgt, at det har en meget positiv effekt på engagement, motivation og kreativitet blandt medarbejderne, ligesom det kan mindske sygefravær, at man har det godt på arbejde. Derfor synes jeg, det er noget alle arbejdspladser burde gøre noget i og dedikere ressourcer til.

Hvilke erhvervspersoner i form af bestyrelsesformænd og fonde er med på JydskeVestkystens magtliste fra Esbjerg? Vi har samlet navnene her. Collage: JydskeVestkysten

Hvilke bestyrelsesformænd og fonde har mest magt i Esbjerg?

Har du fulgt med i JydskeVestkystens liste over Esbjergs 50 mest magtfulde personer?

Listen består med god grund af mange dygtige direktører, som vi tidligere har samlet et overblik over. Men den består også af en masse indflydelsesrige bestyrelsesformænd og fonde.

Derfor har vi her samlet en oversigt med de 14 bestyrelsesformænd og fonde, der pryder JydskeVestkystens liste.

Listen består af navne som Marianne Kolenda Kruse, John Riis Andersen og Jens Lindholm.

Erhvervsliv Esbjerg har samlet de mest magtfulde bestyrelsesformænd og fonde i Esbjerg fra JydskeVestkystens magtliste, der er blevet offentliggjort i etaper siden slutningen af april.

ERHVERVSPERSONER: JydskeVestkysten påbegyndte i slutningen af april en liste over de mest magtfulde personer i Esbjerg. Listen dækker over 50 personer og rummer alt fra provste og politikere til bestyrelsesformænd og direktører.

Vi har tidligere samlet de personer fra listen, der sidder som direktører for at give dig et overblik over, hvem af dine kolleger, samarbejdspartnere eller konkurrenter, der er på listen.

Her får du en oversigt over de erhvervspersoner, der sidder som bestyrelsesformænd eller i spidsen for fonde.

Under hvert billede finder du en kort gengivelse af JydskeVestkystens begrundelse for placeringen, og udfor hvert navn står et tal. Det er placeringen på den samlede magtliste. Du kan finde de originale lister her: 50-41, 40-31, 30-21, 20-11 og 10-1.

2. John Riis Andersen, adm. direktør Claus Sørensens Fond Holding A/S

Hvorfor: John Riis Andersen har med et utal af poster i selskaber som Viking, Vestfrost og familien Sørensens hovedrige fonde været med til at påvirke såvel den erhvervsmæssige og kulturelle retning i Esbjerg og omegn i mange årtier. I dag er han - foruden familien selv - den mest magtfulde mand i koncernen, der sidder på Esbjergs absolut største pengetank med en egenkapital på svimlende 3,1 milliarder kroner.Esbjergs store erhvervsmand, Tage Sørensen, som gik bort i en alder af 100 år i 2016, traf ikke mange beslutninger uden at vende dem med John Riis Andersen først. I over 55 år har John Riis Andersen været en yderst loyal og betroet mand i Tage Sørensen og familien Sørensens tjeneste, og i familien betegnes han som, ja, familie.Selvom Claus Sørensens Fond Holding A/S er er familieforetagende, er det oftest John Riis Andersen, som folk henvender sig til i hans egenskab af direktør. Gennem årene har han og fonden udvist en stor velvillighed i forhold til at hjælpe Esbjerg som by med finansielle midler. Pressefoto

8. Kurt Skov, Bestyrelsesformand og grundlægger af Blue Water Shipping

Hvorfor: I år er det 50 år siden, at Kurt Skov stiftede Blue Water. Den 75-årige erhvervsmand er for længst blevet en levende legende, som har skrevet sig ind i historiebøgerne sammen med byens andre pionere som afdøde Claus og Tage Sørensen og Ditlev Lauritzen.Kurt Skov er et fyrtårn, der lyser op, viser vejen og inspirerer unge erhvervsledere, og som en vaskeægte selfmade ejerleder har han fra ingenting i løbet af næsten 50 år skabt en af Danmarks største transport- og logistikkoncerner og en ikonisk virksomhed med dybe rødder i Esbjerg.I dag har Kurt Skov trukket sig tilbage fra den daglige ledelse, men som firmastifter og bestyrelsesformand er han fortsat med i de vigtigste beslutninger, og når han på denne liste optræder en plads over virksomhedens administrerede direktør, er det, fordi Kurt Skovs ord ultimativt vejer tungest. Foto: Jacob Schultz

16. Jesper Toft Mathiasen, formand for Dansk Industri Sydvest

Hvorfor: Jesper Toft Mathiasen er formand for den regionale afdeling af den magtfulde erhvervs- og arbejdsgiverorganisation, Dansk Industri, der er landets største af sin slags.Organisationen repræsenterer en lang række virksomheder i landsdelen og spiller dermed en afgørende rolle i at sætte Esbjerg på landkortet som en endnu mere vigtig erhvervs- og industriby.Jesper Toft Mathiasen har de seneste syv år været administrerende direktør ved Claus Sørensen Gruppens betydelige køle- og frysehusdivision Claus Sørensen A/S.

17. Jens Lindholm, formand for Viking og Obbekjer-fonden

Hvorfor: Jens Lindholm var genstand for en særdeles betydningsfuld og symbolsk udpegning, da en af Esbjergs gennem tiderne største erhvervsfolk, Tage Sørensen, i en alder af 94 år og efter 50 år på posten overlod sit formandskab i Viking Life-Saving Equipment til ham. Dermed har Jens Lindholm siden 2010 bestredet posten som bestyrelsesformand.Som formand hos Viking refererer Jens Lindholm naturligvis ultimativt til virksomhedens ejere og Tage Sørensens efterkommere i selskabet Claus Sørensen Holding A/S, som kontrollerer den verdensførende Esbjerg-virksomhed med omkring 3.000 ansatte. Men der står stor respekt om Lindholm, der går stille med dørene via et indflydelsesrigt netværk, der er opbygget gennem mange år. Pressefoto

25. Flemming N. Enevoldsen, formand for Business Esbjergs bestyrelse

Hvorfor: Har i årtier været en af de mest fremtrædende personligheder i det lokale erhvervsliv, hvor han har bestredet særdeles tunge bestyrelsesposter. I 2001 blev han bestyrelsesformand for Esbjerg Havn, hvor han blev siddende i årevis. Han fratrådte stillingen som formand sidste år.Efter en lang årrække som en af dansk erhvervslivs tunge drenge i slagterigiganten Danish Crowns absolutte topledelse, har han de senere år helliget sig bestyrelsesarbejdet på fuld tid.Et af de mange bestyrelseshverv er formandsposten i Business Esbjerg, som han overtog i 2017. Foto: Robert Attermann / Port of Esbjerg

26. Jens Ditlev Lauritzen, formand for Lauritzen Fondens bestyrelse

Hvorfor: Han er født i Gentofte og bosat i Vedbæk. Ikke desto mindre har Jens Ditlev Lauritzen en plads på den esbjergensiske magtliste.Det skyldes hans rolle som bestyrelsesformand i Lauritzen Fonden. Både fonden og Lauritzen-familien har nemlig stærke rødder i Esbjerg. Fonden er medejer af DFDS og ejer rederiet J. Lauritzen, som blev stiftet i 1884 i Esbjerg af en af byens mest dynamiske forretningsfolk og pionerer, oldefaren Ditlev Lauritzen. Foto: Tue Sørensen

27. Johan P. Hoffmann, stifter af Johan Hoffmann-fonden

Hvorfor: 84-årige Johan Preben Hoffmann er en af byens absolut rigeste og mest driftige erhvervsmænd. Han menes at være god for omkring en milliard kroner, og siden han i 2000 solgte sit livsværk, dyrefodervirksomheden Arovit, har han givet millioner og atter millioner tilbage til sin hjemstavn.Via Johan Hoffmann-fonden har han siden 2006 desuden doneret adskillige millioner til gode formål indenfor sport, kultur og socialt arbejde, og dermed har han på flere måder været med til at præge byen og kommunen. Foto: JydskeVestkysten

28. Brian Bo Knudsen, formand for Esbjerg Fonden

Hvorfor: Den 62-årige tidligere regions- og områdedirektør i Sydbank blev en markant profil i byen i sin tid i banken, hvor han samtidig var formand for både Esbjerg Fonden og Esbjerg Festuge, og det er netop hans rolle som fondsformand, der placerer ham på magtlistens 28. plads.Brian Bo Knudsen har bevaret formandskasketten i Esbjerg Fonden, der sidder på en betydelig pengetank. På sin hjemmeside skriver fonden, at grundkapitalen, som i 60'erne udgjorde 1.920.345,56. kroner, er vokset til mere end 160 millioner kroner i dag. Foto: Tue Sørensen

29. Marianne Kolenda Kruse, bestyrelsesformand, Henning G. Kruses Fond

Hvorfor: Henning G. Kruse, hele Esbjergs Mr. Offshore, skabte ikke alene massevis af esbjergensiske arbejdspladser, han har også med salget af Esbjerg Oilfield Service og sine aktier i rederiet Esvagt, tjent en ganske pæn formue.En del af denne formue har Henning G. Kruse sammen med sine børn Marianne og Lars puttet i Henning G. Kruses Fond. Fonden støtter grundlæggende almennyttige og almengørende formål, forskning og erhvervsudvikling efter Henning G. Kruses ønske.I dag er den 81-årige offshore-pioner trådt i baggrunden, og familien Kruse repræsenteres i fonden af Marianne Kolenda Kruse, som er bestyrelsesformand. Privatfoto

30. Arvingerne til Lida og Oskar Nielsens Fond, Birger Nielsen og Nina Bosé Bojsen

Hvorfor: Lida og Oskar Nielsens Fond blev oprettet i 1989, hvor murermester og entreprenør Oskar Nielsen solgte alle sine virksomheder.

Lida og Oskar Nielsen besluttede i den forbindelse at oprette en Fond, som ville være til gavn for udviklingen i Sydvestjylland, og som var i stand til at uddele donationer til almene, velgørende, kulturelle, sociale og kunstneriske formål, ligesom man yder støtte til unge under uddannelse i form af rentefrie studielån.

Med denne form for velgørende arbejde og indsatser til gavn for udviklingen af Esbjerg, har fonden altså en vigtig position i byen, og med omstillingen til kulturel oplevelsesby bliver denne formentlig ikke mindre.

Der findes ikke billeder af arvingerne, hvorfor de her blot er repræsenteret med en begrundelse for deres placering.

40. Michael Kalt, bestyrelsesformand i EfB Elite A/S

Hvorfor: Da EfB Elite A/S i begyndelsen af 2021 solgte 50,1 procent af aktierne til en amerikansk investorgruppe med baggrund i den finansielle sektor, kom Esbjergs fodboldflagskib på udenlandske hænder. EfB fik tilføjet 30 millioner kroner, og det blev den amerikanske forretningsmand Michael Kalt, der tidligere havde siddet i ledelsen i den amerikanske baseball-klub Tampa Bay Rays, som satte sig i formandsstolen i EfB's bestyrelseslokale.På trods af den sportslige krise i bunden af 1. division er EfB stadig den elitesportsklub, der på sigt har potentiale til igen at samle byen. Michael Kalt bor i New York. Foto: Jan Maass Lindhardt

41. Claus-Peter Aanum, formand for Ungdomsbo

Hvorfor: Siden 2006 har den 73-årige Claus-Peter Aanum været formand for Boligforeningen Ungdomsbo, der med godt 9000 medlemmer i ryggen taler ind i den esbjergensiske boligpolitik.Ungdomsbo har næsten 4000 lejemål, og Claus-Peter Aanum har boet i flere af dem, blandt andet på Stengårdsvej. Netop arbejdet med Stengårdsvej og områdets lidet eftertragtede placering på ghettolisten har fyldt meget i Claus-Peter Aanums tid i Ungdoms, hvor han også har været involveret i blandt andet nedrivningen af Kridthuset og Bydelsprojekt 3i1. Foto: Tue Sørensen

42. Brian Lyst, Formand for FH Sydvest

Hvorfor: Da Ernst Aaskov i 2014 trådte af efter mere end 30 år som LO-formand i Esbjerg, var det Brian Lyst, der overtog formandsposten. Og da LO og FTF fusionerede fortsatte Brian Lyst som formand for FH Sydvest. I dag har Fagbevægelsens Hovedorganisation cirka 1,3 millioner medlemmer i Danmark, og lokalt repræsenterer Brian Lyst og FH Sydvest 40.000 medlemmer i Esbjerg, Billund, Vejen, Varde og Fanø kommuner.FH Sydvest sidder dermed som en af de tunge partnere på det lokale arbejdsmarked, men Brian Lyst har også andre indflydelsesrige poster i Esbjerg. Han er blandt andet næstformand i AMU Vests bestyrelse og sidder med i bestyrelseslokalet i Business Esbjerg. Foto: Chresten Bergh

44. Jacob Lykke, Formand for 3F Esbjerg Transport

Hvorfor: 54-årige Jakob Lykke er ikke på magtlisten som politiker, men derimod som lokalformand for byens stærke fagforbunds-afdeling 3F Esbjerg Transport, der rummer chauffører, fiskere og transportarbejdere og har cirka 3.000 medlemmer. Afdelingen overenskomstdækker arbejdspladserne indenfor transportsektoren i Esbjerg og Fanø kommuner.En lokal 3F-formand bruger i høj grad i sit virke at bygge relationer op med arbejdsgivere, politikere og arbejdsgiverorganisationer for at præge den erhvervsmæssige udvikling. Fagforeningen har en særlig interesse i, at udviklingen ikke går i stå, og at man lokalt er konkurrencedygtig for at sikre flest mulige i job. Foto: Jacob Schultz
EFAPaint vinder Arbejdsmiljøprisen 2022. Billedet er fra august, hvor virksomheden fejrede sit navneskifte fra Esbjerg Farve- og lakfabrik til EFAPaint. Arkivfoto: Tue Sørensen

Fem andre erhvervshistorier, du også skal kende

EFApaint har vundet Arbejdsmiljøprisen, da de har skabt et mere sikkert arbejdsmiljø, hvor det er blevet nemmere og tydeligere for medarbejderne, hvordan de skal beskytte sig. Virksomheden har samtidig fokuseret på at reducere antallet af skadelige stoffer.

Regeringen ønsker at imødekomme et ønske fra USA og Nato om at bruge Esbjerg Havn som knudepunkt for militære transporter fra allierede og til Østersøområdet. Det vil kræve ombygning både til lands og til vands, og det skal gå rasende hurtigt.

Erhvervsakademi SydVest forventer stor interesse for deres MBA-uddannelse og akademiets øvrige offshore- og andre tekniske uddannelser, efter Esbjerg-erklæringen blev underskrevet på klimatopmødet 18. maj.

Tina Nikolajsen, magasindirektør hos Story House Egmont A/S, bliver første kvinde i NiceHairs bestyrelse. Hun skal bidrage med nye perspektiver, der skal få NiceHair til at lykkes med ambitionen om at blive Danmarks største onlineforhandler af skønhedsprodukter.

Vattenfall har sikret en finansiering på 81 mio. kroner til deres store satsning bestående af vindmøller med indbygget elektrolyse til produktion af grøn brint. Det er den britiske regering, som via en statslig fond har valgt at finansiere Vattenfalls første havvindmølle med brintproduktion.

Her får du seneste nyt fra Esbjergs erhvervsliv i form af et kort overblik.

Virksomhed udfaser skadelige stoffer og vinder Arbejdsmiljøprisen

En bøtte maling eller lak kan bestå af 25 forskellige kemiske råvarer. Derfor rummer hylderne på EFApaints råvarelager i Esbjerg mere end 400 forskellige råvarer. Det har krævet en stor indsats at gøre håndteringen af de skadelige stoffer nemmere og sikrere for medarbejderne, og den indsats kvitterer Arbejdsmiljørådet nu for med Arbejdsmiljøprisen 2022.

Det oplyser Arbejdsmiljørådet i en pressemeddelelse.

- EFApaint har med en grundig indsats skabt et mere sikkert arbejdsmiljø, hvor værnemidler knyttes sammen med specifikke produkter, så medarbejderne ved, hvordan de skal beskytte sig. Samtidig har virksomheden fokuseret på at reducere antallet af skadelige stoffer, lykønsker Arbejdsmiljørådets formand Cristina Lage.

Tidligere skulle hver af de 400 råvarer have en arbejdspladsbrugsanvisning, der er en beskrivelse af, hvordan råvaren håndteres, og hvilke værnemidler, der er påkrævet. I dag skal de ansatte kun forholde sig til 11 kemiske APV’er og syv instruktioner

- Vi har forbedret skiltningen, belønner indberetning af nærved-ulykker og har generelt sikkerheden og arbejdsmiljøet helt øverst på agendaen, fortæller Shuang Winkel CFO i EFApaint i Esbjerg.

Esbjerg Havn skal være militært knudepunkt for Nato og USA

Fredag formiddag, 20. maj, fik forsvarsminister Morten Bødskov en rundvisning på Esbjerg Havn, som i fremtiden skal udbygges som NATO-havn. Med på turen var blandt andet tidligere forsvarsminister Søren Gade, der i dag er formand for Esbjerg Havns bestyrelse. Foto: Jacob Schultz

20. maj besøgte forsvarsminister Morten Bødskov (S) Esbjerg Havn, hvor han blandt andet sammen med Søren Gade, tidligere forsvarsminister og nuværende formand for Esbjerg Havns bestyrelse, Esbjerg-borgmester Jesper Frost Rasmussen samt havnedirektør Dennis Jul Pedersen så nærmere på mulighederne for at gøre havnen klar til at blive militært centrum.

Efter en henvendelse fra "Danmarks tætteste allierede", som Morten Bødskov benævner USA, vil regeringen nu sætte gang i arbejdet med at gøre Esbjerg Havn til et knudepunkt for at fragte militære styrker fra USA og andre allierede til primært Østersøområdet og Baltikum.

Sejlrenden i Esbjerg skal derfor uddybes fra 10,8 meter til 12,5 meter, hvilket så - apropos Nordsø-topmødet for få dage siden - også vil komme Danmark og Europa til gode i forhold til fremtidig udskibning af havvindmøller, hvor komponenterne også kun bliver tungere og tungere.

Når Danmark imødekommer USA og Natos ønsket om at gøre Esbjerg Havn til et militært knudepunkt, handler det for regeringen og forligskredsen om at cementere, at Danmark er en nær allieret. Samtidig skal fredagens signal om en Nato-oprustning i Esbjerg ses som et led i at vise Rusland og andre, at Europa og Nato også i fremtiden er klar med knudepunkter, hvor man kan få en masse materiel og personel i land.

Du kan læse mere her.

EASV forventer travlhed efter Esbjerg-erklæringen

- Vores DNA som videregående uddannelsesinstitution er at være en del af virkeligheden, og virkeligheden er, at Esbjerg er ved at transformere sig fra oliehovedstad til et internationalt kraftcenter for vindenergi. På EASV vil vi medvirke til den transformation sammen med virksomhederne ved at skabe relevante uddannelser på højt niveau, og det er Offshore Wind Energy MBA et lysende eksempel på, udtalte rektor Henrik Larsen sidste år, da MBA-uddannelsen lancerede.

18. maj mødtes regeringslederne for Tyskland, Holland, Belgien og Danmark med EU-kommissionsformand, Ursula von der Leyen på havnen i Esbjerg for at underskrive en aftale om tusindvis af nye vindmøller i Nordsøen. Aftalen, der er blevet døbt ”Esbjerg-erklæringen”, ligger i naturlig forlængelse af et uddannelsessamarbejde mellem de fire lande om netop havvind, som blev indledt allerede i 2015 med blandt andre EASV som en central partner.

Det skriver Erhvervsakademi SydVest (EASV) i en pressemeddelelse.

Dengang gik en række videregående uddannelsesinstitutioner, virksomheder og brancheorganisationer i de fire lande sammen om at udvikle en MBA-uddannelse, der nu kan vise sig at blive afgørende for, at Esbjerg-erklæringen kan blive til virkelighed.

Med sidste uges Esbjerg-erklæring forventer EASV, at interessen omkring både MBA-uddannelsen og akademiets øvrige offshore- og andre tekniske uddannelser vil stige markant.

- Vi ved, at arbejdet med at realisere Esbjerg-erklæringen og rejse de mange nye havvindmøller kommer til at skabe tusindvis af nye arbejdspladser. Det sker vel at mærke i en tid, hvor de virksomheder, der skal bygge og rejse møllerne, råber desperat efter kvalificeret arbejdskraft. Det råb står vi klar til at besvare med uddannelser på et internationalt niveau, siger Flemming Østergaard, udviklingschef EASV.

NiceHair får første kvinde i bestyrelsen

Tina Nikolaisen har blandt andet været ansat hos CBS i USA og er i dag magasindirektør hos Story House Egmont. Nu træder hun ind i bestyrelsen ved NiceHair. Foto: Les Kaner/Free

Tirsdag 24. maj kunne NiceHair dele den glædelige nyhed på LinkedIn, at de havde fået nyt bestyrelsesmedlem.

Nyheden falder i god jord med debatten om flere kvinder i bestyrelser. NiceHair kunne nemlig offentliggøre, at der er tale om Tina Nikolaisen, der er magasindirektør hos Story House Egmont A/S og er med i flere bestyrelser – blandt andet Unique Models Denmark og SOS Børnebyerne.

- Hun vil tage sit store kendskab til skønhedsbranchen og erhvervslivet med til NiceHair, hvor hun forhåbentligt vil bidrage med helt nye perspektiver på vores forretning, skriver virksomheden i opslaget.

- Tak til hele NiceHair-holdet i Esbjerg for at tage godt imod mig. Jeg glæder mig til bestyrelsesarbejdet og til at forfølge målet om at blive Danmarks største onlineforhandler af skønhedsprodukter - vi er godt på vej, skriver Tina Nikolaisen selv i et opslag.

Vattenfall sikrer sig statsstøtte til sin storsatsning

Vattenfall beskæftiger cirka 450 ansatte i Danmark fordelt med medarbejdere på deres to regionskontorer i henholdsvis København og Kolding samt i deres vindkraftcenter i Esbjerg. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

Vattenfall tager nu det første store skridt imod kommercialisering af en af selskabets helt store satsninger: vindmøller med indbygget elektrolyse til produktion af grøn brint.

Den svenske energikæmpe med kontor i Esbjerg offentliggjorde 19. maj, at virksomheden har sikret finansiering på 81 mio. kr. til at udvikle verdens første projekt, der tester fuld integration af brintproduktion i en havvindmølle.

- Det er ikke særlig effektivt først at producere strøm, så lave det om til grøn brint og så lave brinten om til brændsler eller til elektricitet igen. Det er meget mere effektivt at producere grøn brint direkte i møllerne og så bruge det i industrien eller til tung transport med det samme, har selskabet topchef Anna Borg udtalt til EnergiWatch:

- Så bliver det også billigere for alle de involverede sammenlignet med alternativerne. Og samtidig undgår man nogle af de overbelastninger, som påvirker det europæiske elnet, nu hvor der skal udbygges så meget vedvarende energi.

Det er den britiske regering, som via en statslig fond har valgt at finansiere Vattenfalls første havvindmølle med brintproduktion. Derfor skal løsningen bygges til Vattenfalls test- og demonstrationspark ud for Aberdeen. Produktionen ventes igangsat 2025.