Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Administrerende direktør John Andresen er glad for at have fået Charlotte Lykke Pedersen med ombord på holdet og forventer, at det kan skabe mersalg, hvis de formår at bruge deres bæredygtige profil på den rigtige måde. Foto: Christer Holte/Business Esbjerg

Ingeniør'ne ruster sig til nye klimakrav

Bæredygtighed. Et abstrakt begreb som mange i daglig tale - inklusive mig selv - gerne kalder for 'fluffy'. For hvornår er man bæredygtig, når man kan være bæredygtig på flere forskellige måder?

Netop derfor er det også et begreb, der langsomt væver sig ind i samtlige brancher. Der bliver stillet flere og flere krav fra forbrugerne, regeringen og EU, og det betyder for nogle, at de er nødt til at opruste med flere hænder og hoveder dedikeret til bæredygtigheden.

Det var også virkeligheden hos Ingeniør'ne, da en aftale om nye klimakrav til byggebranchen faldt på plads. Og det var på trods af, at virksomheden allerede havde medarbejdere dedikeret til det bæredygtige byggeri. Men hvis Ingeniør'ne drømte om at være helt skarp på de nye krav samt være førende på området, stod det for dem klart, at de var nødt til at ansætte bæredygtighedsspecialist.

Det kan du læse meget mere om i dagens nyhedsbrev, hvor administrerende direktør John Andresen og bæredygtighedsspecialist Charlotte Lykke Pedersen fortæller om rollen.

Du kan i dagens nyhedsbrev også blive klogere på, hvordan din virksomhed kan hente de gode kandidater ved at bruge Linkedin. Det er vores søstermedie Erhvervsliv Odense, der har samlet de gode råd.

Er du ny læser af Erhvervsliv Esbjerg, kan du tilmelde sig nyhedsbrevet her eller sende en mail til salg@erhvervslivesbjerg.dk for at få en løsning til flere medarbejdere.

God læselyst!

Billede af Ditte Irene Knudsen
Billede af skribentens underskrift Ditte Irene Knudsen Erhvervsjournalist
Charlotte Lykke Pedersen kommer blandt andet fra tidligere stillinger som lektor på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, senior bæredygtighedsspecialist ved ERIK arkitekter og DGNB konsulent ved Oluf Jørgensen A/S. Foto: UC Viden

Bygge-virksomhed styrker den bæredygtige profil: Charlotte skal gøre ingeniører klar til nye klimakrav

Nye klimakrav og fokus på bæredygtighed stiller øgede krav til byggebranchen. Derfor har Ingeniør'ne sat øget fokus på at styrke kompetencer og opbygning af specialistviden på området.

Det betød, at de 1. september bød Charlotte Lykke Pedersen velkommen som virksomhedens nye bæredygtighedsspecialist. Konkret betyder det, at hun skal stå i spidsen for et allerede etableret team af medarbejdere, der arbejder med Ingeniør'nes bæredygtighedsprofil.

- Charlotte skal sikre, at vi har de rigtige færdigheder, at folk er klar over de gældende regler, at vi får solgt os på bæredygtighed på den rigtige måde og bedst muligt til kunder og samarbejdspartnere, samt at vi er foran vores kolleger i markedet, når det kommer til bæredygtighed, lyder det fra administrerende direktør John Andresen.

Erhvervsliv Esbjerg giver dig i denne artikel indsigt i, hvorfor Ingeniør'ne har valgt at ansatte en bæredygtighedsspecialist og fagansvarlig, samt hvad Charlotte Lykke Pedersens opgaver bliver.

Indsigt: Bæredygtighed gør som i så mange andre brancher også sit indtog i byggebranchen. En af de helt store forskelle i forhold til bæredygtigt byggeri bliver allerede at se fra årsskiftet.

Efter massivt pres fra byggebranchen og regeringens støttepartier bliver der nemlig fra 2023 sat et lovbestemt maksimum for, hvor meget CO2 nye bygninger må udlede, når man både indregner klimapåvirkningen fra produktionen af byggematerialerne, transporten, selve byggeprocessen, energiforbruget samt vedligehold og udskiftninger over en 50-årig periode.

I første omgang drejer det sig om nybyggeri, der er større end 1000 kvadratmeter. Fra 2025 bliver der stillet CO2-krav til nybyggeri generelt.

Det lægger et øget pres på virksomhederne indenfor byggebranchen og herunder Ingeniør'ne, der har hovedkontor i Esbjerg.

De har derfor fra 1. september styrket deres bæredygtige profil med Charlotte Lykke Pedersen som bæredygtighedsspecialist og fagansvarlig for bæredygtighed.

- Vi har jo i forvejen rigtig mange folk, som kan arbejde med bæredygtighed, men for at vi skal blive bedre og skarpere til, at de nye krav træder i kraft løbende, har vi været nødsaget til at få en tovholder på vores bæredygtighedsområde, som bliver større og større, så vi er skarpere i dagligdagen og i vores møde med kunder og samarbejdspartnere, forklarer John Andresen, der er administrerende direktør i Ingeniør'ne.

Ny viden, bedre salg og de bedste på markedet

Med Charlotte Lykke Pedersen som tovholder får virksomheden ifølge John Andersen en profil med solid erfaring indenfor bæredygtighedsledelse, DGNB, LCA- og LCC, Den frivillige Bæredygtighedsklasse, ressourceoptimering samt implementering af biogene byggematerialer, som kan blive en forudsætning for at imødekomme fremtidige klimakrav.

Hvad betyder de forskellige bæredygtighedscertificeringer?

  • DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er en frivillig certificeringsordning inden for bæredygtigt byggeri. DGNB bygger på en helhedsorienteret forståelse af bæredygtighed. Det betyder, at man med DGNB ikke blot evaluerer et byggeri eller et byområde ud fra, hvor miljømæssigt bæredygtigt det er, men også ud fra, hvor socialt og økonomisk bæredygtigt det er.
  • En livscyklusvurdering (på engelsk Life Cycle Assessment, LCA) sammenstiller og evaluerer alle input og output samt potentielle miljøpåvirkninger for et produkt eller system (for eksempel en bygning) i hele dets livscyklus, det vil sige fra udvinding af råmaterialer til endelig bortskaffelse. For en byggevare eller bygning kan det betyde produktion, byggeproces, driftsfase, endt levetid (nedrivning eller renovering), genbrug/genanvendelse/endelig bortskaffelse.
  • LCC er en analyse af totaløkonomiske levetidsomkostninger. LCC-analyser kan laves på mange forskellige tidspunkter i en byggesag, med meget forskellig detaljeringsgrad og med fokus på forskellige skalatrin (for eksempel hele bygningen kontra en konkret bygningsdel). Metodikken er den samme uanset hvor eller hvornår, analysen skal udføres, men vil selvfølgelig kræve forskellig indsats afhængig af, hvor langt man er i byggesagen. LCC kan med fordel udføres parallelt med de første økonomiske overslag.
  • Den frivillige bæredygtighedsklasse har i et bredt perspektiv fokus på bæredygtighed, både på byggematerialer, opførelse, vedligeholdelse, drift og indeklima samt potentialet for genbrug og genanvendelse ud fra et livscyklusperspektiv. Der ses således på alle faser i byggeriets livscyklus ud fra et samlet hensyn til både de miljø- og klimamæssige, sociale og økonomiske forhold.

Derudover har hun erfaring fra både arkitekt- og ingeniørsiden og har mange års erfaring fra uddannelsesverdenen, hvilket den administrerende direktør ser som endnu en styrke.

- Vi er enormt glade for, at Charlotte er kommet ombord hos os. Hun kan med sin tyngde fra både teori og praksis tilføje viden til Ingeniør'ne og vise vejen for fremtidige indsatsområder, siger John Andresen og uddyber rollen:

- Hun er fagleder hos os på bæredygtighed, og det betyder, at hun skal sikre, at vi har de rigtige færdigheder, at folk er klar over de gældende regler, at vi får solgt os på bæredygtighed på den rigtige måde og bedst muligt til kunder og samarbejdspartnere, samt at vi er foran vores kolleger i markedet, når det kommer til bæredygtighed.

Håber på masser af mersalg

For John Andresen har der dog ikke været et specifikt område eller byggeri, han har ønsket, at Charlotte Lykke Pedersen skulle starte med at give sig i kast med.

- Det drejer sig både om den almennyttige sektor, offentlige byggerier og private bygherrer, for alle steder ser vi en større og større tendens til, at de ønsker LCA, LCC og at få svanemærket deres bygninger.

- Det er hele området inden for bæredygtighed, der skal udvikles. Jeg tror på, at der er rigtig meget mersalg i det her, hvis vi får gjort det på den rigtige måde, slutter John Andresen.

Jesper Dalhus har et Linkedin-certifikat og bruger det selv flittigt i sit arbejde med rekruttering. Han har fem gode råd til dig om, hvordan din virksomhed får mest ud af det sociale medie. Foto: Mathias Banke

Brug Linkedin til at nå de gode kandidater: - Talenterne kender deres værd

REKRUTTERING: I disse dage er der kamp om arbejdskraften, og hvis virksomheder vil tiltrække de gode talenter, skal de skille sig ud.

Selvfølgelig skal man stå stærkt på det faglige, men man må også erkende, at mange af ens konkurrenter nok også er dygtige til deres arbejde, og så er man nødt til at vise, hvad man ellers har at byde på.

- Vi bruger så meget af vores tid på arbejde. Er det ikke et fedt sted at være, skal der ikke meget til, før man overvejer at finde noget andet, siger rekrutteringsspecialist Jesper Dalhus.

Her deler han fem råd til, hvordan du bedst bruger Linkedin til at tiltrække de bedste kandidater til din arbejdsplads.

1. Skab et godt employer brand

- Virksomheder, der gerne vil tiltrække de rigtige talenter, skal skabe et godt employer brand.

- En god måde at gøre det på er at få tilfredse medarbejdere til at fortælle, hvorfor det er fedt at være ansat i virksomheden. Det kan man gøre via video, hvor medarbejderen fortæller, hvorfor det er godt at være ansat.

- Har man ikke et godt employer brand, så begynd at arbejd på det. Det er aldrig for sent.

2. Giv et godt indtryk af din virksomhed til samtalen

- Rul den røde løber ud og giv kandidaterne en god oplevelse til rekrutteringssamtalen. Det er der, de danner sig et indtryk af virksomheden. Føler kandidaten, at han eller hun sidder i et forhør, går kandidaten derfra med en dårlig oplevelse.

- Det er også employer branding, for hvis kandidaten ikke fik jobbet i første omgang, søger han eller hun måske næste gang, virksomheden slår et job op, hvis oplevelsen var god første gang.

3. Fortæl om medarbejdernes muligheder

- Tidligere var det nok med en kantineordning og gratis kaffe, men i dag skal der mere til for at holde på talenterne, for de kender deres værd. Kommer de ind i et job, hvor de ikke ser en mulighed for at udvikle sig, vælger de virksomheden fra.

- Igen kan du bruge dine medarbejdere til at fortælle om, hvilke muligheder man får i din virksomhed. Det kan være en medarbejder, der startede som sælger, blev produktchef og endte som salgschef. Der er rigtig mange, som efterspørger udvikling. Lav en video om den rejse og brug den, når du søger nye medarbejdere. Det sælger mange flere billetter frem for, at ledelsen går ud og siger det.

4. Del din vision

- Drop opslag på sociale medier såsom "Nu har vi ansat Per" eller " vi har købt en ny varebil". Det er kedeligt, så mit råd er, at man i stedet laver opslag, der bunder i din virksomheds vision.

- Jeg har haft samtaler med kandidater, der har valgt at søge stillinger hos virksomheder ud fra, hvad virksomhederne lægger op på deres Linkedin-sider. Laver man eksempelvis opslag om miljø og grønne tiltag, kan kandidaten se, at der er et værdimatch, og så står kandidaten klar, når der bliver slået et job op.

- Sidder man som nyt talent og skal søge job, skal man vælge mellem mange virksomheder, som i store træk svarer til hinanden. Men kan man spejle sig i en virksomheds vision, vælger man den frem for de andre.

5. Lav opslag løbende

- Post løbende på Linkedin, for det handler om at være top of mind hos kandidaterne. Det kan ikke nytte noget, at man har lavet ét opslag under et Linkedin-kursus, for så er ens virksomhed ikke den første, de dygtige kandidater tænker på.

- Det behøver ikke være fagligt. Det kan være et opslag fra din virksomheds sommerarrangement, som giver et billede af et fedt team, der laver ting sammen socialt, og det er en måde at adskille sig på. 

- Du kan også lave din virksomheds Linkedin-side til sted, man finder gode råd, idéer og andet brugbar information. Hvis et stort hotel skal tiltrække medarbejdere, kan man eksempelvis have dagens eller månedens opskrift på sin side.

Udsigt til nye energiopgaver, ShareOne kan vinde bæredygtighedspris, og så er Danmarks største plastsorteringsanlæg endelig på vej

Her får du tre udvalgte historier fra Esbjergs erhvervsliv.

ShareOne nomineret i SDG Tech Awards bæredygtighedskategori

- SDG hylder bæredygtige teknologier i Norden og er den største pris i Norden indenfor netop dette område. Derfor er jeg mega stolt over at ShareOne og teamet er nomineret. Tak til Noor Meng og Søren Røn for nomineringen. Vi knokler på for at gøre verden bedre og få folk til at tænke mere bæredygtigt, skriver ShareOne på LinkedIn. Foto: Ditte Irene Knudsen

SDG Tech Awards er den største bæredygtighedspris i Norden. Målet er at bidrage til COP27 og den grønne omstilling.

I år er den Esbjerg-forankrede virksomhed ShareOne nomineret til prisen som en af de mest bæredygtige virksomheder. ShareOne er en deleøkonomisk platform, som gør det muligt for private og virksomheder at udleje deres materielle ting.

Formålet er at gøre op med købementaliteten og i stedet få - i første omgang - danskerne til at tænke mere bæredygtigt i deres forbrugsmønstre ved at genbruge og låne, før man køber.

Byggeriet af Danmarks største sorteringsanlæg for plastaffald er i gang

Så er den officielle byggestart gået til Danmarks største plastsorteringsanlæg ved Veldbæk. Fuldt udbygget med næste etape vil anlægget løbe op i cirka 1,5 mia. kroner. Foto: PR

Quantafuel meddeler, at byggeriet af Resource Denmark, Danmarks største plastsorteringsanlæg, der er banebrydende inden for plastaffald i Danmark, officielt er begyndt i Esbjerg.

Der har ellers gået mange rygter om, at byggeriet aldrig ville blive en realitet, efter norske Quantafuel og Esbjerg Kommune løftede sløret for planerne i november 2020. Men nu er der for alvor udsigt til, at fabriksanlægget, som samlet vil beløbe sig til 1,5 milliarder kroner med i første omgang 50 faste arbejdspladser, bliver en realitet.

Du kan læse mere på jv.dk.

Borgmesteren og statsministeren delte energi-eventyr i den amerikanske kongres

- Invitation til Esbjerg om tage med og tale i Washington er en kæmpe anerkendelse af den rolle, Esbjerg spiller som Europas førende energihub. Det er ærlig talt svært at forestille sig, at scenen kan blive større. I USA står man ved startstregen for den vedvarende energi og er nu ved at komme tilbage på sporet efter, at Joe Biden er blevet præsident, siger Jesper Frost Rasmussen (V). Pressefoto: Esbjerg Kommune/Torben Meyer

Jesper Frost Rasmussen (V) har været i Washington, USA for at tale foran den amerikanske kongres om Esbjergs grønne energi-eventyr. Det skete i forbindelse med et dansk, grønt eksport-initiativ, som han deltog i sammen med statsminister Mette Frederiksen (S) og en større erhvervsdelegation.

Oplægget blev holdt foran omkring 100 tilhørere i kongressen, hvoraf cirka halvdelen var repræsentanter for amerikanske virksomheder og organisationer, herunder også to senatorer, mens den anden halvdel kom fra danske virksomheder som blandt andre Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Ørsted, Vestas, Topsøe, Esvagt, Granly samt brancheorganisationer som Dansk Industri, Dansk Erhverv, Green Power Denmark og Energinet.

- I Esbjerg har vi 20 års erfaring, og jeg tror på, at nogle af de 250 virksomheder, der opererer omkring Esbjerg, kan få nogle opgaver og eksporteventyr ud af det her, siger Jesper Frost Rasmussen til JydskeVestkysten.

Du kan læse mere her.