Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Cowi i Syddanmark, der dækker Vejle og Esbjerg, skal ud og ansætte 100 medarbejdere de kommende to-tre år. - De unge går i høj grad efter konkrete og grønne projekter, som de synes er spændende. Jeg er ret sikker på, at vi vil se færre 40-års jubilæer i fremtiden, siger Ane Leth, der 1. december er tiltrådt som regionsdirketør. Pressefoto

Større konkurrence om ingeniører i Esbjerg

Der er store ambitioner for Cowi-kontorerne i Esbjerg og Vejle, hvor der i dag sidder samlet 200 medarbejdere. De næste to-tre år vil ingeniørvirksomheden tiltrække 100 nye ingeniører, der skal hjælpe med at understøtte den grønne omstilling.

I spidsen for den opgave står Ane Leth, der 1. december blev udnævnt til regionsdirektør for de to kontorer.

For at lykkes kræver det, at virksomheden lægger sig i selen for at skabe et fagligt miljø, og at virksomheden får de "rigtige" opgaver. Særligt for de unge handler det om, at projekterne skal være grønne, og fleksibilitet er et nøgleord, når du skal tiltrække højtuddannede ingeniører.

Her deler Ane Leth nogle af de overvejelser, hun har gjort sig i forhold til de ambitiøse planer.

Du kan også blive klogere på, hvad to af Esbjergs øvrige rådgivende ingeniørvirksomheder Ingeniørværket og Olav Kristensen siger til den øgede konkurrence om ingeniør-arbejdskraften, der må forventes at komme i byen med Cowis store ambitioner for Syddanmark.

Rigtig god læselyst!

Bliv abonnent på Erhvervsliv Esbjerg

  • Hvis du ikke allerede er abonnent på Erhvervsliv Esbjerg, vil vi gerne have dig med på holdet.
  • Skriv til salg@erhvervslivesbjerg.dk, så finder vi en løsning, der passer til dig og din virksomhed. Eller køb din egen direkte adgang her.
Billede af Sarah Bech
Billede af skribentens underskrift Sarah Bech Journalist
- Vi skal være attraktive i forhold til det faglige, men også det sociale miljø. Helt lavpraktisk skal det være godt at være her, siger Ane Leth, der er ny regionsdirektør i Syddanmark, hvor der er ambitioner om at vokse med 100 ingeniører de kommende to-tre år. Foto: Henrik Kruse

Flad struktur og fleksibilitet skal tiltrække 100 højtuddannede

Der er allerede en vis konkurrence på markedet for ingeniør-arbejdskraft. Den konkurrence bliver formentlig ikke mindre i fremtiden - tværtimod.

Allerede nu har Cowis nye regionsdirektør i Syddanmark Ane Leth meldt ud, at hun forventer, at der over de kommende to til tre år skal ansættes 100 flere ingeniører tilsammen i Esbjerg og Vejle.

Det skal blandt andet være en stærkt fagligt miljø og en flad struktur, der skal lokke nye højtuddannede til, fortæller hun.

Kan julesweatere hver fredag i løbet af december lokke 100 nye ingeniører til Cowi i Syddanmark? Langt fra. Men det er et - lille – element ud af mange, når ingeniørvirksomheden over de kommende to-tre år vil vokse med 100 ingeniører.

ARBEJDSKRAFT: Der har i mange år været rift om ingeniører, og der er ikke noget, der tyder på, at efterspørgslen pludselig skulle falde. Tværtimod set i lyset af behovet for nye, grønne løsninger.

Men selv om ingeniører er en meget eftertragtet "vare", så har Cowi en ambition om at øge antallet af ingeniører på kontorerne i Esbjerg og Vejle til arbejdet med at understøtte den grønne omstilling i området.

I forbindelse med at Ane Leth netop er blevet udpeget til regionsdirektør lød det, at virksomheden i Syddanmark forventer at øge arbejdsstyrken med omkring 100 nye ingeniører i de kommende to-tre år. Det lyder ambitiøst, og det er ambitiøst, lyder det fra Ane Leth, som her fortæller om sin "opskrift" på, hvordan man lykkes med den opgave.

Ane Leth

  • Ane Leth, der er uddannet ingeniør fra Aarhus, blev i 2008 ansat som studentermedhjælper på Cowi-kontoret i Aarhus.
  • Som nyuddannet blev hun fastansat i Cowi.
  • I tre år fra 2013 til 2016 var hun ansat på Aarhus Universitet, hvor hun underviste kommende ingeniører, der har fokus på infrastruktur.
  • I juni afsluttede hun en MBA fra BSS Aarhus Universitet.

- Grundlæggende handler det om at fortsætte det gode arbejde, som vi allerede har sat i gang. Det skal være rart at være her, og vi skal være synlige i markedet og en attraktiv arbejdsplads, siger Ane Leth, der de kommende år skal være ansigtet udadtil i området.

- Folk skal vide, at vi ligger her. I dag er det ikke nok, at der står Cowi uden på bygningen, siger Ane Leth, der her kommer med en række bud på, hvordan de vil arbejde med få fat i gruppen af attraktive medarbejdere.

1. Det sociale er vigtigt

Kigger man bagud, så har Cowi gode kort på hånden, når det handler om at skabe en attraktiv arbejdsplads.

I 2022 toppede virksomheden listen som den mest attraktive arbejdsplads inden for ingeniør-feltet i en undersøgelse lavet af Universum.

- Vi skal være attraktive i forhold til det faglige, men også det sociale miljø. Helt lavpraktisk skal det være godt at være her. Du skal være glad for at komme ind ad døren, og det skal vi fortælle andre ude i byen. Det er jo ofte de ansatte, der har et netværk i miljøet, som kan hjælpe os, når vi skal ansætte, siger Ane Leth.

2. Et stærkt fagligt miljø tiltrækker

Det faglige miljø spiller en afgørende rolle, når Cowi skal have fat i så mange specialister.

- Du skal sidde sammen med nogen, du kan sparre med. Det gælder i forhold til din egen udvikling, men også i forhold til, at du trives i dagligdagen, siger Ane Leth og tilføjer, at i den sammenhæng betyder det noget, at du har et godt miks af ansatte.

- Der skal være nogle seniorspecialister, der har en masse faglig ballast og så nogle yngre, der kan komme med nogle nye input, måske fra universitetet. Det er altid godt med nye øjne på tingene. Seniorerne vil jo også gerne med på det nye, og udviklingen går bare meget hurtigt omkring digitale løsninger, siger Ane Leth.

3. En flad struktur er et plus

Den nyudnævnte regionsdirektør peger på en flad struktur som et vigtigt element, når Cowi skal gøre sig attraktiv for ingeniører i Syddanmark. Cowi dækker området med kontorer i Vejle og Esbjerg, hvor der sidder henholdsvis cirka 150 og cirka 50 medarbejdere.

- Der er storrumskontorer alle steder, og alle sidder sammen. Det betyder, at din nærmeste leder kan sidde ved siden af dig, så det er let at komme i kontakt med lederen. Det betyder også, at du som leder og chef nemmere kan høre, hvad der foregår og fornemme stemningen, siger Ane Leth.

- Selvfølgelig er der også nogle bagsider ved storrumskontorer, men jeg synes, det er en fordel, at vi hører, hvad der foregår omkring os. Fagligt og socialt er det især vigtigt, når du er ung og nyuddannet. Du lærer meget af at høre, hvad de andre taler om. Det er også nemmere at spørge om hjælp, når du sidder ved siden af hinanden, end hvis du skal gå ind og banke på døren til et kontor, siger Ane Leth.

4. Fleksibilitet er helt afgørende

Derudover er de vigtigt, at Cowi er en fleksibel arbejdsplads, der giver mulighed for, at arbejds- og familielivet finder en balance. Corona-pandemien viste, at arbejdsdagen for kontoransatte kan indrettes på en ny måde, og fleksibiliteten er kommet for at blive.

- Den fleksible arbejdsplads er vigtig for mange. Jeg vil gerne have, at folk kommer ind på kontoret, og det er netop i forhold til den faglige sparring. Det er bare sværere at ringe op til seniorspecialisten, der sidder derhjemme. Jeg synes, at det giver en bedre dynamik fagligt og socialt, hvis folk kommer ind på kontoret. Men selvfølgelig må du gerne arbejde derhjemme et par dage om ugen, siger Ane Leth.

5. Projekterne skal være grønne

De unge går i høj grad efter fleksibilitet på arbejdsmarkedet og de grønne projekter. Og i forhold til det grønne, så er det ikke bare floskler.

- De unge går i høj grad efter konkrete og grønne projekter, som de synes er spændende. Jeg er ret sikker på, at vi vil se færre 40-års jubilæer i fremtiden. Og så må det gerne være store projekter, men de skal være grønne. De unge vil gøre en forskel for planeten, siger Ane Leth.

Samtidig gælder det om, at Cowi tidligt gør opmærksom på sig selv i forhold til de studerende på universiteterne.

- Vi har også et ansvar for at lære unge studerende op. Men det handler også om at få fat i studerende, så de bliver hængende hos os, siger Ane Leth.

Cowis kontor i Esbjerg ligger i Stormgade. Foto: Google Maps

Øget rift om ingeniører i Esbjerg: Der er allerede stor konkurrence om arbejdskraften i byen

I Esbjerg er der masser af arbejde til ingeniører. Byen har et par håndfulde forskellige rådgivende ingeniørfirmaer, som specialiserer sig inden for et eller flere forskellige områder. De højtuddannede ingeniører er der dog ikke voldsomt mange af på Vestkysten.

For nylig meldte Cowis nye regionsdirektør i Syddanmark ud, at virksomheden vil ansætte omkring 100 flere ingeniører sammenlagt i Esbjerg og Vejle. Det kommer til at påvirke konkurrencen om ingeniørernes arbejdskraft i Esbjerg.

Hos Olav Kristensen giver Cowis udmelding derfor anledning til en vis bekymring - for her er det svært nok i forvejen at skaffe arbejdskraft. Hos Ingeniørværket er tonen en anden.

Der findes et par håndfulde rådgivende ingeniørfirmaer i Esbjerg. Nogle store, landsdækkende og sågar internationale - andre mindre og meget lokalt forankrede.

De rådgiver på forskellige områder såsom byggeri, energi, transport og vand, men nogle af firmaerne overlapper selvfølgelig og rådgiver inden for samme områder.

Et af de store firmaer er Cowi, der nu med sin nye regionsdirektør i Syddanmark Ane Leth i spidsen lægger op til at ansætte 100 flere ingeniører tilsammen i Esbjerg og Vejle over de kommende to til tre år.

Det vil selvsagt skabe øget rift om ingeniør-arbejdskraften i Esbjerg. Men hvordan ser nogle af byens andre virksomheder på det?

Det kan du blive klogere på her, hvor henholdsvis Finn Moe Bojsen, indehaver af Ingeniørværket og Finn Støjer, direktør hos Olav Kristensen, reflekterer over udsigten til den øgede konkurrence.

Ingeniørværket: - Vi appellerer til lidt forskellige medarbejdergrupper

Ingeniørværket på Nordre Dokkaj i Esbjerg. Foto: Google Maps

Hos Ingeniørværket i Esbjerg er indehaver Finn Moe Bojsen ikke synderligt bekymret for den øgede konkurrence om ingeniør-arbejdskraften i Esbjerg.

Hvordan oplever I generelt konkurrencen om arbejdsmarkedet blandt ingeniører i byen?

- Der er selvfølgelig konkurrence om arbejdskraften - det kan vi også godt mærke. Men det lykkes jo for alle parter at få stort set alle de medarbejdere, de skal bruge. Man har nok lidt ubesatte stillinger - det har man i hvert fald haft. Vi har manglet folk, og det har alle de andre også.

- I Esbjerg appellerer vi virksomheder måske til lidt forskellige medarbejdergrupper. Nogle vil gerne sidde i en mindre virksomhed, hvor man har mere forskelligartede opgaver og et mere mangfoldigt arbejdsliv. Andre vil gerne sidde i en større koncern og lave lidt mere rutinepræget arbejde. Vi sidder med opgaver med meget forskellige tilsnit.

- Hos Ingeniørværket har vi rigtig mange private og halvoffentlige bygherrer, mens nogle af vores konkurrenter sidder med en anden type opgaver, som vi hverken kan eller vil løse. Så det lykkes at få nogle medarbejdere, der passer ind i de forskellige virksomheder. Vi har fået dem, vi skulle bruge og er rigtig glade for vores medarbejdere.

Giver det anledning til bekymring i en eller anden grad, at Cowi melder ud, at de vil ansætte 100 flere ingeniører i Esbjerg og Vejle over de næste par år?

- Nej, slet ikke. De laver noget andet, end vi gør. Cowi er i et andet konkurrencemarked. De tager ikke vores kunder, for det er de for dyre til. Jeg tror heller ikke, at de appellerer til vores medarbejdere, for de vil ikke arbejde i de der store systemer, hvor man har rigide regler.

- Vi har en fuldstændig flad struktur på alt, hvad vi laver, og det er vores medarbejdere rigtig glade for. Der er altid kort vej til beslutninger, og medarbejderne er ofte også tættere på vores kunder.

- Jeg er ikke bekymret. Tværtimod er jeg glad for de store ingeniørfirmaer, for de hæver jo priserne. Det gør måske, at det kan lægge os i en slipstrøm. De har jo meget større omkostninger i Cowi, end vi har i Ingeniørværket, og det gør, at de også er nødt til at have lidt højere time-rater.

Vil I gøre noget særligt for at holde på medarbejderne, når konkurrencen om dem øges?

- Det tænker jeg ikke, at vi kommer til.

- Mange har tidligere meldt ud, at de skulle bruge 100 nye medarbejdere. Det er ikke noget, der giver dyb bekymring hos mig. Vi kan lige så let rekruttere deres medarbejdere, som de kan rekruttere vores. Hos os i Ingeniørværket har vi nok endda nemmere ved at tilbyde en højere løn, hvis der er en bestemt kandidat, vi gerne vil have fat i.

- Som regel finder vi dog ud af det hele som branche. Hvis markedet flytter sig eller konkurrenterne angriber, så er det klart, at vi har nogle måder at slå tilbage på. Men sådan plejer vi ikke at stjæle fra hinanden.

- Cowi er heller ikke nogen, vi til daglig mærker til. Vi arbejder med forskellige ting og forskellige projekter. Og jeg tænker slet ikke, at de har lyst til at arbejde med det, vi arbejder med hos os.

Olav Kristensen: - Jeg tænker, det bliver sværere for os

Olav Kristensen - rådgivende ingeniørfirma ApS har hjemme på Lillebæltsvej i Esbjerg N. Foto: Google Maps

Olav Kristensen - rådgivende ingeniørfirma ApS oplever allerede en vis mangel på arbejdskraft, fortæller Finn Støjer, der er direktør og bygningsingeniør BSc i den lokale ingeniørvirksomhed.

Hvordan oplever I generelt konkurrencen om arbejdsmarkedet blandt ingeniører i byen?

- Den er meget stor. Det er stort set umuligt at få nogle nye ind, og vi har hele tiden ubesatte stillinger. Den situation har faktisk været konstant de sidste par år - måske endda også længere tid end det.

Giver det anledning til bekymring i en eller anden grad, at Cowi melder ud, at de vil ansætte 100 flere ingeniører i Esbjerg og Vejle over de næste par år?

- Det gør det i et eller andet omfang, ja. Det kan jo ikke undgås. Hvis Cowi skal have nogle flere ingeniører, er der endnu færre til os andre.

- Omvendt har Cowi flere strenge at spille på, end vi har - vi rådgiver kun inden for byggeri, og det kan være, at det slet ikke er byggeri, de vil satse på at rekruttere flere ingeniører inden for.

- Men jeg tænker, at det bliver sværere for os. Konkurrencen om arbejdskraften er i forvejen stor i Esbjerg, så de får måske også nemmere ved at ansætte flere ingeniører i Vejle.

Vil I gøre noget særligt for at holde på medarbejderne, når konkurrencen om dem øges?

- Ja, det vil vi da. I forvejen har vi prøvet at gøre noget ekstra de senere år, fordi der har været sådan en rift om de dygtige medarbejdere. Der er simpelthen ikke nok ingeniører herovre.

- Vi har prøvet at søge nye medarbejdere på den ene og den anden måde, og vi har blandt andet haft rekrutteringsbureauer på opgaven - uden det store held. Det er ikke nemt.

- Der bliver stadig ikke uddannet nok ingeniører i forhold til efterspørgslen. Oveni er der også rigtig mange, der går på pension i de her år. Og når der stort set heller ikke bliver uddannet nogle ingeniører her i Vestjylland længere, gør det ikke opgaven med at finde arbejdkraften nemmere.

- Vi har ikke fundet de vises sten. Vi har snakket om, hvad næste træk skal være, uden at vi har løsningen på det. Et eller andet skal vi gøre, for vi mangler stadig folk og kommer også til at mangle fremadrettet.

Virksomheder kigger mod Sydeuropa efter arbejdskraft, Vestfrost laver aftale i Indien, og uvis fremtid for flere lokale Aldi-butikker

Få tre udvalgte nyheder fra erhvervslivet i Esbjerg lige her.

Semco blev klogere på udenlandsk arbejdskraft

Junes Nelander fra Semco Maritime A/S vendte hjem til Esbjerg med lærerigt nyt i bagagen. Foto: Carsten B. Grubach

Manglen på arbejdskraft bliver en større og større udfordring herhjemme. Om blot otte år kommer danske virksomheder ifølge prognoser til at mangle 100.000 faglærte.

Derfor mødtes 70 mennesker til en konference i Sydjylland for at forsøge at finde løsninger på, hvordan man får faglærte udlændinge til Danmark og samtidig blive klogere på især rekruttering af sydeuropæiske faglærte.

Blandt dem var Junes Nelander fra rekrutteringsteamet i Semco Maritime, som efter konferencen kunne vende hjem til Esbjerg med lærerigt nyt i bagagen.

- Jeg lærte, at vi, når vi skal onboarde vores medarbejdere fra europæiske lande og af og til får spørgsmål om, hvordan det er at arbejde i en dansk virksomhed og om, hvad man skal betale i skat, så har jeg et redskab, man kan bruge. Man kan sende kandidaterne videre til Workindenmark, som er vores internationale borgerservice. Det vidste jeg ikke i forvejen. Og det er da en aflastning for mig, siger Junes Nelander til Erhverv+.

Læs mere her.

Vestfrost indgår aftale med indisk firma

Lars Christensen, CEO Vestfrost Solutions. På billedet er en vaccinekøler med solcelle, så den kan operere i områder helt uden strømforsyning. Foto: PR

Vestfrost har netop indgået en aftale med Voltas Limited, der er et datterselskab til det enorme indiske industri-konglomerat Tata Group, som har 935.000 ansatte.

Voltas Limited har hovedsæde i Mumbai og er selv førende leverandør af klimaanlæg og tekniske løsninger. Aftalen med Vestfrost handler om at udvikle, fremstille, sælge og servicere medicinsk køle- og vaccineopbevaringsudstyr til det indiske marked.

Vestfrost skal altså levere teknologi og knowhow til fremstilling af produkter på Voltas' anlæg i Indien.

I en pressemeddelelse siger Thomas Jørgensen, salgsdirektør i Vestfrost Solutions:

- Indiens hastigt voksende fokus på medicinsk infrastruktur udgør en stor mulighed for vores forretning. Potentialet for vækst på dette marked er utroligt spændende, og vi er stolte af at samarbejde med Voltas og Tata Group for at levere produkter i verdensklasse til den medicinske industri i Indien.

Læs mere her.

Hvad skal der ske med Aldis Esbjerg-butikker?

Aldi. Foto: Henrik Lind Jørgensen

I fredags meddelte Aldi, at den tyske supermarkedskæde lukker alle sine butikker i Danmark. Ud af de i alt 188 butikker bliver 114 overtaget af Rema 1000.

I Esbjerg overtager Rema 1000 tre ud af de eksisterende fire Aldi-butikker. - nemlig butikkerne på Tarphagevej, Strandby Kirkevej og i Guldager. Aldi på Østervangsvej i Gjesing er ikke med i aftalen.

Det betyder dog ikke, at de tre butikkers overlevelse er sikret, fremgår det af flere udtalelser fra Rema 1000's kommunikationschef, Jonas Schrøder.

Til B.T. har han sagt, at selvom man har indgået en aftale om overtagelse af 114 Aldi-butikker, bliver det langt fra dem alle, der laves om til Rema 1000-butikker.

- Vi vurderer selv, at det ender med, at der kommer mellem 60 og 80 nye Rema 1000-butikker. Resten bliver solgt videre til andre aktører, siger Jonas Schrøder til B.T.

Læs mere her.