Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Hvad betyder et år med skyhøj inflation, når man driver en feriepark?

Vi kommer tæt på Lene Slaikjær, ejer af Hvidbjerg Strand Feriepark, når hun i denne uge overtager erhvervsstafetten fra Kathrine Kirk Muff.

Her fortæller Lene Slaikjær om det 2023, de ser frem til, og hvordan inflation og en lav købekraft sætter sig som bekymring hos hende.

Derudover kan du også dykke ned i en klumme om, hvordan vi som ledere kommer vi nemt til at stå i vejen for vores ønske om at være agil, omstillingsparat eller handlekraftig.

En vigtig del af alle tre kvaliteter er evnen til at tage beslutninger, og alt for ofte får vi selv spændt ben for den evne, skriver Troels Rissbrich Underlien fra Servant.

Vi dækker også den seneste udvikling i sagen om spillestedet Tobakken, der nu er under mistanke for ulovlige pris-aftaler, der kan være konkurrenceforvridende. Alt det og meget mere finder du i 'Byen rundt siden sidst' og vores udvidede nyhedsoverblik.

Tak fordi du læser med! 

Billede af Caroline Kristensen
Billede af skribentens underskrift Caroline Kristensen Journalist
Lene Slaikjær - Hvidbjerg Strand Feriepark. Pressefoto. 

Lene Slaikjær: - En ferie er svær at gøre om, så vi skal sikre os, at alle har en god weekend eller ferie i Hvidbjerg Strand Feriepark

Lene Slaikjær, der sammen med sin bror Steen Slaikjær, ejer Hvidbjerg Strand Feriepark overtager i denne uge erhvervsstafetten fra Kathrine Kirk Muff.

STAFET: Lene Slaikjær, ejer af Hvidbjerg Strand Feriepark, håber på lange, lyse sommernætter og mange glade feriegæster.

Denne uge overtager hun erhvervsstafetten og svarer på de fem faste spørgsmål, der skal gøre os andre lidt klogere på, hvad der præger hendes hverdag i en virksomhed, der er i konstant udvikling.

I løbet af de seneste år har Hvidbjerg Strand Feriepark opkøbt Vejers Strand Camping, Skagen Sydstrand Camping og Vejers Strandhotel. Og udviklingen fortsætter i 2023, hvor de udvider med nye eksklusive muligheder for indkvartering samt en helt ny reception og administrationsbygning i Hvidbjerg.

Hvad bruger du mest tid på i øjeblikket?

- Jeg er i fuld gang med at forberede den kommende sommersæson i Hvidbjerg Strand Feriepark. 

- Påsken står jo snart for døren, og vi håber at få besøg fra mange glade feriegæster.

- Vi har gang i mange projekter, som skal følges til dørs. Nye Vesterhavsvillaer til vores feriegæster er i gang med at blive bygget, ny administrationsbygning og renovering af flere bygninger. Vi er i fuld gang med at ansætte mere personale til vores mange aktiviteter (badeland, wellness-center, legeland og trampolincenter) og til rengøring af vores hytter og strandhotel.

Hvem eller hvad gør dig optimistisk for tiden?

- Selvom det stadig er koldt ude, det sner i dag, så er foråret på vej og dermed glade gæster i vores feriepark. 

- Overalt titter de blå og gule krokus op af jorden. Det er et dejligt syn, som minder mig om årstiderne og livets gang. 

- Det er altid dejligt i foråret at se de mange glade familier, der hygger sig her i Blåvand.

- En ferie er svær at gøre om, så vi skal sikre os, at alle har en god weekend eller ferie hos os. 

- Alt tyder på, at mange vil holde ferie i Danmark og Vestjylland i år, så jeg håber på, at den danske sommer vil vise sig fra sin bedste side med de lange, lyse sommeraftner.

Hvad går snakken i dine netværk på for tiden?

- Stigende renter og inflation er bekymrende og et stort samtaleemne. 

- Hvilken betydning vil det få for de danske familier og for de danske virksomheder? 

- Vi taler også om bæredygtighed og klima. Campingferie i eget land er en meget bæredygtig ferieform, og vi håber danskerne i endnu højere grad vil tage det til sig.

Hvad er det mest interessante eller nyttige, du har lært for nylig?

- Et af vores mottoer er: Camp more - work less

- Jeg prøver at holde ferie og weekend med familien så ofte som muligt. Det er meget simpelt og basic, men så umådelig vigtig.

Hvem skal spørgsmålene sendes til næste gang – og hvorfor?

- Camilla Damkjær fra Fjord Foods. Hun og hendes kollegaer sørger for, at vi danskere har et bredt og godt udvalg af fisk til vores aftensmad.

- Jeg beundrer hendes gåpåmod og engagement.

Troel Riisbrich Underlien er investor og partner i Servant, der tilbyder ledelsesrådgivning til virksomheder og organisationer. Pressefoto

Får du selv spændt ben for beslutningskraften? Sæt beslutningerne fri i din virksomhed

Som leder kommer vi nemt til at stå i vejen for vores ønske om, at vores virksomhed, afdeling eller medarbejder er agil, omstillingsparat eller handlekraftig.

En vigtig del af alle tre kvaliteter er evnen til at tage beslutninger, og alt for ofte får vi selv spændt ben for den evne.

Denne uges gæsteskribent Troels Riisbrich Underlien, der er partner i konsulenthuset Servant, sætter spot på, hvordan du styrker beslutningskraften.

Med beslutninger handler vi, tager chancer eller gør det sikre, skaber eller udnytter et potentiale, ansætter eller ansætter ikke en ny medarbejder, følger eller ændrer en retning.

Med beslutninger flytter vi os fra det sted vi var før vi tog beslutningen til et nyt sted. Vi er i bevægelse. Vi enten lykkes eller lærer. Uden beslutninger går vi i stå og vi lærer ikke.

De fleste tager dagligt både store og små beslutninger i privatlivet – lige fra ”hvad skal vi have til aftensmad?” til ”hvilken bil eller hvilket hus vi skal købe?”. Men når de samme mennesker går igennem døren til arbejde, kan man af og til tro, at beslutningskraften daler.

I klassiske virksomheder går beslutninger ofte via en leder eller mellemleder, der ender med at blive den klassiske flaskehals med begrænset beslutningskraft og nedsat handleevne til følge. Det kan der være gode grunde til, men ofte sker det mere, end det burde.

Nye måder at organisere os på – helt nye måder at beslutte på

Flere og flere virksomheder skaber organisationer med mindre fokus på de klassiske hierarkier, færre chefer og mellemledere og større medbestemmelse hos den enkelte medarbejder. En bevægelse der ofte – blandt andet – skyldes et ønske om at fjerne flaskehalse og hæve beslutningskraften i virksomheden.

I den slags organisationer er den klassiske lederrolle gentænkt eller endda helt væk. Det kan give udfordringer, hvis det sker ubevidst og uoverlagt, men sker det med åbne øjne og kontrolleret har det en række fordele.

Det tvinger medarbejderne til at stå mere på egne ben, herunder at tage beslutninger. For at støtte medarbejdere i at tage beslutninger arbejder man meget aktivt med, hvordan man tager beslutninger og opstiller beslutnings- eller rådgivningsprocesser.

Processerne består groft sagt af tre dele: opsøg relevante kolleger du kan diskutere en beslutning med, diskuter beslutningen og tag beslutningen.

I stedet for det klassiske organisationsdiagram, der udviser et klassisk hierarki, kan man opstille et slags nyt organisationsdiagram, der viser, hvorfor konkrete kolleger er relevante at involvere omkring bestemte beslutninger.

Det kan være på grund af viden, anciennitet, at de er påvirkede af en beslutning, at de har en bestemt rolle i virksomheden (sikkerhedsansvarlig, økonomiansvarlig osv.) eller af andre årsager.

Der kan være krav til de beslutninger der træffes, for eksempel i form af dokumentation eller kommunikation, eller der kan være begrænsninger i form af for eksempel økonomiske rammer.

Mandatet til at træffe en beslutning består dermed i, at man har involveret de relevante kolleger (med den nødvendige viden) og levet op til processen og ikke, at man har spurgt en bestemt leder (med en nødvendig position i hierarkiet).

I de fleste virksomheder vil viden være mere distribueret end positionerne i hierarkiet og virksomheder, der arbejder med denne måde at tage beslutninger på, vil opleve, at deres beslutningskraft stiger.

Nye måder at lede på – alle kan arbejde med beslutninger

Men selv uden nødvendigvis at omforme den måde vi organiserer os på og gentænke hierarkiet, kan vi altid kigge på den måde, vi leder på og den rolle vi, som leder, spiller i beslutninger i vores virksomhed eller vores team.

Medarbejdere kommer typisk til os omkring beslutninger af en række årsager, som vi med fordel kan være nysgerrig på:

 • Viden

Som ledere kan vi sidde med en bredere viden om virksomheden end vores medarbejdere. Det kan dreje sig om indsigt i strategi, økonomi, andre afdelinger eller andet. Det kan også være, at vi som ledere får information om marked eller kunder, som vores medarbejdere ikke har. Kommer medarbejdere til os for viden, der skal danne grundlag for en beslutning, kan vi helt oplagt hæve deres vidensniveau.

 • Kompetencer

Måske mangler en medarbejder kompetencen til at tage en bestemt beslutning. Her kan det være, vi skal overveje videreuddannelse eller alternativt at hjælpe medarbejderen videre til en anden kollega, der har den manglende kompetence. Er vi selv den eneste i virksomheden eller afdelingen med den aktuelle kompetence kan det være, vi skal arbejde med det.

 • Mandat

Af og til vil medarbejdere komme til os for at spørge om lov eller bede om vores deltagelse i en beslutning, simpelthen fordi vi har lov til ting, de ikke har. Det kan være okay og der kan være gode grunde til det og det kan være svært at gøre op med, hvis vi sidder i en større organisation. Men det kan også være, det ikke giver mening og det kan være, vi kan påvirke eller ændre det og dermed åbne op for, at flere beslutninger træffes af medarbejderne.

 • Frygten for at fejle

Afhængigt af kulturen i vores virksomhed eller afdeling kan vi opleve at medarbejdere simpelthen ikke beslutter fordi de ikke tør – eller rettere de tør ikke risikere, at de tager en forkert beslutning. De er bange for at fejle.

Alt arbejde med kultur kan være tidskrævende og ikke nødvendigvis noget, vi kan ændre alene. Men vi kan som leder altid påskønne, at medarbejdere tager beslutninger. Vi kan hylde beslutningen og forsøget, på niveau med resultatet og vi kan selv være åben om svære og måske forkerte beslutninger.

 • Anerkendelse

At opsøge en leder for en beslutning kan være en god og direkte vej til anerkendelse. Det rum, der opstår omkring en beslutning, kan dermed være vigtigt for medarbejderen af andre årsager end selve den beslutning, der skal træffes. Som leder skal vi måske arbejde med, hvordan vi ser og anerkender den konkrete medarbejder, så vedkommende ikke skal opsøge os under dække af beslutninger, men i stedet kan tage dem selv og få anerkendelse på anden vis.

Undersøg din egen rolle i beslutninger – hæv beslutningskraften

En måde at blive klogere på din egen rolle i beslutninger er at lave en liste, hvor du noterer hver eneste gang en medarbejder kommer til dig for hjælp til en beslutning.

Efter en dag eller en uge kan du gå listen igennem og undersøge årsagen til de enkelte situationer. Måske kan du endda opsøge medarbejderne og være nysgerrig på, hvad der fik dem til at opsøge dig om konkrete beslutninger.

Herefter kan du begynde at arbejde med de grunde, der kan flyttes på.

Samtidig kan du insistere på at snakke beslutninger og deres grundlag igennem med medarbejdere i stedet for at give ”det hurtige svar”. Uanset om det er det, de kommer for.

Hver eneste gang du giver et hurtigt svar, træner du medarbejderen i det modsatte af at træffe beslutninger selv: at komme og spørge dig.

Øv jer i stedet sammen og flyt evnen i jeres team og virksomhed til at tage beslutninger.

I konsulentvirksomheden Servant hjælper vi virksomheder med at bygge deres organisation uden de klassiske hierarkier. Med færre chefer og lag af mellemledere, men i stedet mere medbestemmelse og selvledelse. Vi hjælper virksomheder med deres evne til at tage beslutninger. Altid med en hurtigere, mere dynamisk og handlekraftig virksomhed, som resultatet.

Der er nye oplysninger i sagen om det skandaleramte Tobakken. Foto: André Thorup

Tobakken under mistanke for brud på konkurrenceloven, mens Semco udvider i Aberdeen

Her får du to af ugens store nyheder fra erhvervslivet i Esbjerg, du kan dykke lidt længere ned i.

ㅤㅤDu kan altid kaste dig over ugens regnskaber på erhvervslivesbjerg.dk

Tobakken og en række andre spillesteder er mistænkt for at bryde konkurrenceloven ved at udveksle prisoplysninger

Der er mistanke om, at Tobakken og en række andre spillesteder har brudt konkurrenceloven. Foto: André Thorup

Spillestedet Tobakken og en stribe andre spillesteder i Jylland og på Fyn kan have overtrådt Konkurrenceloven i årevis, skriver JydskeVestkysten

Samtidig kan flere af landets kunstnere være blevet snydt for hundredtusindvis af kroner.

Spillestederne har kontinuerligt udvekslet oplysninger om, hvilken aflønning de tilbyder artisterne og har lagt op til en slags ordning, hvor de i fællesskab ville lave et prisloft for, hvad kunstnerne skal tilbydes i betaling. 

Det er endnu ikke afgjort om spillestedernes handlinger rent faktisk er ulovlige. 

Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er det lovligt at orientere sig om markedet og konkurrenternes priser. Det er derimod ikke lovligt, hvis en virksomhed og dens konkurrenter udveksler oplysninger om deres priser - det kan straffes med bøde eller sågar fængsel. 

Semco åbner nyt kontor i Aberdeen

Semoco, der i Esbjerg er placeret på Esbjerg Brygge, udvider i Aberdeen. Pressefoto. 

Semcos CEO, Steen Brødbæk, har været en tur i Aberdeen i Skotland for at indvie deres nye kontor. 

Udvidelsen baner vejen for videre vækst, og bringer Semco tættere på deres partnere ved blandt andet PBS by Ponticelli

Semco har omkring 2000 medarbejdere i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Polen, Singapore og USA. 

overskrifter

Byen rundt siden sidst

Vi ved, at du har travlt, så derfor får du de seneste nyheder fra erhvervslivet i ultrakort format.
 • Esbjerg Kommune har indkøbt en ny telefonrobot, der skal hjælpe til i omstillingen, når borgere ringer ind, skriver jv.dk.
 • Claus Sørensens Fond Holding A/S gik ud af regnskabsåret 2022 med et overskud på 39 millioner kroner. Samtidig fik Claus Sørensens Ejendomme A/S et overskud på 20 millioner kroner. 
 • Business Esbjerg lancerer et nyt netværk 'Industri 4.0', oplyser direktør for Business Esbjerg, Karsten Reider, på LinkedIn
 • Sebastian Laursen fik under et år på posten som administrerende direktør hos Tican, der har slagterier i Brørup og Thisted, skriver JydskeVestkysten
 • To virksomheder, der begge har navnet 'Esbjerg Bazar' har sendt advokater efter hinanden i kampen om at eje navnet, skriver jv.dk.
 • Den jyske supermarkedskæde Løvbjerg kommer ud af regnskabsåret 2022 med en rekord på toplinjen med 1,3 mia. kroner, skriver Dagligvarehandlen
 • Sydvesten bliver overtaget af stedets første lærling, Lasse Bronton Slebsager, efter de oprindelige ejere har drevet virksomheden i 37 år, skriver jv.dk. 
 • Jacob Lykke-Kjeldsen bliver ny 'Senior Sales Executive' hos Esvagt, oplyser virksomheden på LinkedIn

Vores anbefalinger til dig 💡

Her får du vores bedste anbefalinger på tværs af Erhvervsliv-medierne fra den seneste tid.

Bestseller har investeret cirka 150 millioner kroner i teknologi i Taulov, hvor 79 robotter suser rundt, så modekoncernens forretninger får det rigtige tøj på hylderne. Flere robotter kan komme med tiden, fortæller operations manager Daniel Slot Ravnholt Stougaard, som skal sikre, at logistikken bliver 'best in class'.

Både ambitionerne og kemien skal være rigtig, når en virksomhed etablerer en professionel bestyrelse. Det kan de tale med om hos William Skilte, hvor ejerne Mette Brock og Jeppe Arbjerg hurtigt fandt ud af, hvor vigtigt det er, at bestyrelsen forstår virksomhedens kultur.

TikTok har stået højt på dagsordenen de seneste uger, efter Center for Cybersikkerhed anbefalede virksomheder at fjerne app'en fra tjenstlige enheder. Dansk Erhverv var blandt de første til at følge rådet, men ifølge Kristian Storgaard, IT-advokat hos Kromann Reumart, er der ingen grund til panik.

Med hjælp fra en af SMV-støtteordninger, der netop er åbent igen, har Dansk Scanning etableret en afdeling i Indien. Det har været en ubetinget succes, fortæller direktør Henning Kjærgaard: - Lige siden vi tog valget om at åbne en søsterafdeling i Indien, har det virkelig pyntet på vores årsregnskab.

Trivselsmålinger sker i mange virksomheder en-to gange om året, men sådan er det ikke hos Abtion. Her bliver medarbejderne spurgt til trivslen via surveys et par gange om ugen.  - Som leder er en af de største fordele, at systemet sørger for, du ikke overser noget, siger direktør Bo Kønskov.