Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Daniel Skovsbo Erichsen, direktør for Marked og udvikling i Netselskabet N1. Foto: Sarah Bech / JFM

En bevægelse af sårbarhed er i gang

Har du også bemærket det? At der bliver talt mere om vigtigheden af også at kunne være sårbar, selvom man er leder og har ansatte under sig?

Det har Daniel Skovsbo Erichsen. Han er direktør for Marked og udvikling i Netselskabet N1, og for ham er det blevet vigtigt selv at være sårbar og at turde fortælle sine medarbejdere, hvordan han ægte har det.

Tidligere har han oplevet at møde mere modstand mod sårbarhed i ledelse, men det har ændret sig, mener han.

Selv oplever han, at det giver bedre trivsel på arbejdspladsen at være åben og sårbar.

Et af værktøjerne, der har hjulpet ham på vej, er at arbejde med sine egne reaktionsmønstre. Til det har han fået vejledning af psykoterapeut Lotte Skouboe, der har beskæftiget sig med netop reaktionsmønstre i 16 år.

Ifølge hende kan det potentielt få konsekvenser for arbejdspladsen, hvis en leder ikke selv er bevidst om egne reaktionsmønstre.

Bliv klogere på, hvordan du selv kan lære at arbejde med dine egne mønstre og bliv inspireret af, hvordan Daniel Skovsbo Erichsen har gjort i denne udgave af nyhedsbrevet.

Rigtig god læselyst.

Bliv abonnent på Erhvervsliv Esbjerg

  • Hvis du ikke allerede er abonnent på Erhvervsliv Esbjerg, vil vi gerne have dig med på holdet.
  • Skriv til salg@erhvervslivesbjerg.dk, så finder vi en løsning, der passer til dig og din virksomhed. Eller køb din egen direkte adgang her.
Billede af Sarah Bech
Billede af skribentens underskrift Sarah Bech Journalist
Lotte Skouboe, certificeret psykoterapeut, har beskæftiget sig med reaktionsmønstre i 16 år. Privatfoto

Derfor skal du som leder være opmærksom på dine reaktions-mønstre: - Når vi forstår mennesker, kan vi bedre have en konstruktiv dialog

Vil du gerne undgå unødvendige konflikter - i arbejdslivet og privat? Så kan det være, at du skal begynde at tænke over dine egne reaktionsmønstre.

Måden, du reagerer i bestemte situationer, kan være bestemt af tidligere oplevelser, du har med i din bagage - og det kan resultere i uhensigtsmæssige reaktioner, som kan opskalere en konflikt.

Særligt som leder er det vigtigt at være opmærksom på. Det fortæller psykoterapeut Lotte Skouboe, der har beskæftiget sig med området i 16 år.

Potentielt kan det nemlig gå ud over medarbejdernes arbejdsglæde og trivsel, hvis deres leder ikke er åben om, hvordan han eller hun selv har det, og hvis lederen har en tendens til eksempelvis at gå i forsvar, når vedkommende møder kritik.

Når du er opmærksom på dine reaktionsmønstre, kan du nemmere undgå unødvendige konflikter. Især som leder er det vigtigt at reflektere over dine egne mønstre, fortæller psykoterapeut Lotte Skouboe.

Tænker du nogle gange over, hvorfor du reagerer, som du gør, når du bliver presset af meget arbejde, når en kollega eller medarbejder siger noget til dig i et bestemt toneleje, eller kigger på dig på en bestemt måde?

Hvis ikke, kan det være, du skulle begynde at gøre det.

Det giver egentlig mening for alle mennesker at være opmærksom på egne reaktionsmønstre. Ved at være det, kan man nemmere undgå unødvendige konflikter. Men især som leder er det vigtigt at være opmærksom på. Det fortæller Lotte Skouboe, der er certificeret psykoterapeut og indehaver af Psykovest, og som har beskæftiget sig med reaktionsmønstre i 16 år.

- Det indre og det ydre lederskab er hinandens forudsætninger, og de skal gå hånd i hånd. Det ydre lederskab handler om at turde udstikke en retning og have en troværdighed i det, man gør. Lederen skal kunne motivere og skabe opbakning til den kurs, han eller hun sætter, forklarer Lotte Skouboe.

- Det indre lederskab er at kende sine indre dynamikker og reaktionsmønstre, når man er under pres. Det mentale pres kræver mentalt overskud og indsigt. Derfor er det vigtigt at forstå og holde styr på sit eget indre lederskab og samtidig kunne holde den rette kurs og stå fast på beslutninger.

Forstå dine medarbejdere

Når man forstår, hvorfor man selv reagerer på ord, mimik eller pres, som man gør, bliver det nemmere også at forstå sine medarbejdere.

- Styrken og forståelsen i at være opmærksom på reaktionsmønstre er, at man ser det hele menneske og de bagvedliggende faktorer, der spiller en væsentlig rolle for den adfærd, som udspilles i rummet, siger Lotte Skouboe.

Forstå dine reaktionsmønstre

Lotte Uldal Skouboe, certificeret psykoterapeut og indehaver af Psykovest, forklarer et reaktionsmønster således:

  • Først sker der en tænding. Det kan være dufte, lyde, oplevelser, mikromimik eller noget, der bliver sagt - små ting kan være nok til at antænde.
  • Tændingen igangsætter tanker med positive eller negative associationer.
  • Tankerne igangsætter følelserne, der er forbundet - det kan være vrede, glæde, at blive ked af det, eller føle sig ikke god nok, misforstået og udenfor.
  • Følelsen igangsætter en impuls. Hvad har du instinktivt lyst til at gøre, når du mærker denne følelse?
  • Her sker selve handlingen. Hvordan handler du på din impuls? Følger du dine behov?

Hun forklarer, at vi alle går rundt med oplevelser i vores bagage, der gør, at vi reagerer på ting på forskellige måder. Når vi lærer, hvordan vi reagerer i bestemte situationer, og hvorfor vi gør det, kan vi bedre undgå at reagere uhensigtsmæssigt.

Hvis du føler dig kritiseret, kan du måske finde på at gå i forsvar, hvilket kan irritere din samtalepartner. Det kan hurtigt eskalere til en konflikt med dårlig stemning.

Ved at lære dit reaktionsmønster at kende, kan du i stedet fortælle, at du hører det som kritik, og at det sårer dig. Her kan din samtalepartner måske formulere sin besked anderledes, så du hører det mere som konstruktiv feedback og ikke længere føler dig kritiseret.

Medarbejdere kan slå sig

- Den leder, der tør gå forrest og tør stå ved sit indre, han er meget mere autentisk i sit lederskab end ham, der bider det i sig. Bider han det i sig, vil reaktionen komme på et senere tidspunkt - måske endnu voldsommere, siger psykoterapeuten.

Én ting er at være autentisk som leder. Noget andet er, at det kan have konsekvenser på arbejdspladsen, hvis en leder ikke er opmærksom på sine egne reaktionsmønstre.

- Jeg tror på, at hvis man som leder ikke er opmærksom på sine reaktionsmønstre, så kommer medarbejderne til at slå sig mere på dig, end hvad godt er. Det er dér, der kan komme en form for mistrivsel eller manglende arbejdsglæde, siger Lotte  Skouboe.

- Vi skal forstå mennesker. Når vi gør det, så fjerner vi forhindringer, og vi kan meget bedre have en konstruktiv dialog.

Daniel Skovsbo Erichsen, direktør for Marked og udvikling i Netselskabet N1. Foto: Sarah Bech/JFM

Direktør har stor succes med bløde værdier i sin ledelse: - Folk vil ikke se ned på dig, hvis du er modig og sårbar

Det kan være sårbart at åbne op om, hvordan man egentlig har det, når man er leder og har ansatte under sig. Ikke desto mindre er der en bevægelse på vej i lederskab, hvor det at være sårbar og åben bliver set på som positivt. Det oplever i hvert fald Daniel Skovsbo Erichsen, direktør for Marked og udvikling i Netselskabet N1.

Selv sørger han altid for at reflektere over, hvordan en samtale eller et møde er gået. Har han sagt tingene på den rigtige måde, har han været åben og ærlig, har han reageret hensigtsmæssigt på en dårlig nyhed?

Daniel Skovsbo Erichsen oplever, at de bløde værdier i hans lederskab giver pote, og han håber på, at bevægelsen fortsætter.

Siden en fusion i 2019 har Daniel Skovsbo Erichsen været en af N1's øverste ledere. Noget, der hjælper hans ledelsessucces på vej, er hans bløde værdier om at være åben og sårbar - også som lederen, der skal gå forrest.

LEDELSE: Åbenhed, sårbarhed og tillid. Det er alt sammen værdier, som Daniel Skovsbo Erichsen går meget op i som leder med omtrent 170 kvinder og mænd under sig som direktør for Marked og udvikling i Netselskabet N1.

Et af de værktøjer, der hver dag hjælper ham til at blive en bedre leder for sine ansatte, er, at han er opmærksom på sine egne reaktionsmønstre.

For år tilbage opsøgte han første gang psykoterapeuten Lotte Skouboe, der driver Psykovest.

- Det var faktisk, fordi jeg blev skilt - det havde jeg det virkelig, virkelig svært med, fordi jeg havde en forestilling om, hvordan tingene skulle være, og hvordan man var. Jeg kunne ikke helt genkende mig selv i det. Så det handlede faktisk om at få ryddet en lille smule op inde i mig selv, da jeg tog kontakt til hende, siger Daniel Skovsbo Erichsen.

- Dengang var terapien vigtigere for mig rent privat, for arbejdsmæssigt har jeg altid været ret dygtig til at være nærværende, oprigtig og interesseret. Men for mig har det måske også nogle gange i virkeligheden været en facade eller en hjælp for mig til at kunne glemme, når jeg selv faktisk havde et eller andet, jeg var ked af.

Arbejdspres skaber dominans

Gennem terapien lærte han at blive endnu mere opmærksom på sine reaktionsmønstre, i hvilke situationer han kunne komme til at reagere uhensigtsmæssigt, og hvorfor det af og til skete.

Et eksempel på et reaktionsmønster, han er blevet opmærksom på, er, at når han er meget presset af arbejdsopgaver, kommer det til udtryk i hans måde at tale og uddele opgaver på.

Hans DISC-profil viser normalt, at han er en kombination mellem grøn (stabilitet), gul (indflydelse) og rød (dominans). I pressede situationer bliver han meget mere "rød".

- I de situationer får jeg stort fokus på, at vi skal eksekvere. Beslutningerne bliver mere - jeg vil ikke sige i bydeform - men de bliver mere præcise. Selvfølgelig lytter jeg på inputs, men der er ikke en lang beslutningsproces og tingene kommer ikke i høring. Jeg ved, at jeg agerer sådan i de situationer, og det er jeg åben om og siger højt. For når man gør det, kan folk sige stop, hvis de synes, det bliver for meget.

Åbenhed giver pote

Selvom han altid har gået op i mental sundhed, er det om muligt blevet endnu vigtigere for ham i dag at være åben om, hvordan han selv har det - også når han går på arbejde. Noget, som han også sørger for at tale med sine medarbejdere om. Og åbenheden og sårbarheden giver pote.

- Vi foretager jo målinger af arbejdsglæde og den slags. Der kan jeg se, at vi får rigtig god feedback. Jeg er også heldig selv at få rigtig god feedback, og det er jeg taknemmelig for. Og jeg kan se, at vi har en adfærd, hvor vi hjælper hinanden, sætter holdet først og finder løsninger. Jeg kan se, at det også er noget, der spreder sig ned til medarbejderne.

Daniel Skovsbo Erichsen

  • Direktør for Marked og udvikling i Netselskabet N1 siden 2019
  • 41 år gammel
  • Bosat i Vejle

- Altså når der er to medarbejdere, der vælger at stille en ko ind på mit kontor, så er det jo også, fordi der er noget omkring humøret og kulturen her på stedet, for det kan man ikke nødvendigvis gøre på alle arbejdspladser, siger han og henviser til den store sortbrogede plastikko i størrelsesforhold omtrent 1:2, der står lige midt på direktørens kontor - en ko, som ovenikøbet har fået røde julekugler i ørerne i anledning af julemåneden.

Erfaringen siger ham, at hans egen åbenhed som leder er med til at skabe respekt og tillid mellem ham og medarbejderne. Men netop det gode humør er endnu en væsentlig faktor for ham - og når medarbejdere og ledere har tillid til hinanden, bliver humøret sjældent dårligere. Dertil er det drivende for stærkere performance og bedre resultater.

Trafiklys til mandagsmødet

Helt fra begyndelsen i sin rolle som direktør i N1 har han haft stort fokus på de bløde værdier. Det viser sig helt konkret til møder i hans ledergruppe, hvor et af emnerne mandag efter mandag er at tale om, hvordan man har det - blandt andet med udgangspunkt i trafiklys.

- På et tidspunkt talte vi om på møderne hver mandag morgen, om vi var røde, gule eller grønne for ugen, der lige var begyndt. Det var ligesom der, vi kom i gang med de snakke, siger Daniel Skovsbo Erichsen.

Om man var sprudlende af energi, drænet på forhånd eller et sted midt imellem, hjalp farverne de andre i lokalet til at forstå. På den måde kunne man i ledergruppen nemmere holde hinanden oppe, hvis nogle var mere udfordrede med ugens opgaver end andre.

Udover at kende hinandens humør, hjalp trafiklys-samtalerne også med at skabe overblik for lederne over, hvad der var på dagsordenen den kommende uges tid.

Paradigmeskifte i ledelse

Tidligere har N1-direktøren mødt flere holdninger imod de blødere værdier i ledelse. Hans oplevelse er dog, at de ikke er så udbredte længere, men at flere og flere tværtimod kan se meningen med også som leder at vise en mere sårbar side.

- Noget af det, der begynder at blive talt meget om i ledelse, er at vise sårbarhed. Det er meget banebrydende forstået på den måde, at vi kommer fra den klassiske mandemand, som var en eller anden figur, der var tegnet på en bestemt måde - til i virkeligheden at have meget diversitet i dag. Jeg synes, der har været kaldt mere på nogle af de mere klassiske feminine kompetencer, som man i øvrigt ikke behøver at være kvinde for at besidde.

Men det kræver også mod at være sårbar som leder.

- For mig er det med mod ekstremt vigtigt. Nogle gange koster det dig noget at være modig. Du får måske nogle tæsk - men du flytter også noget for nogle andre, siger Daniel Skovsbo Erichsen.

Derfor er hans opfordring ganske klar til andre ledere, der måske gerne vil være bedre til nogle gange at vise en mindre hård side af sig selv over for deres medarbejdere:

- Vær tro mod dig selv - for der er altid noget, man gemmer på. Tag altid afsæt i dig selv. Og vær modig. Folk vil ikke se ned på en, hvis man er modig og sårbar. Til gengæld kan andre godt mærke, om man er ærlig eller ej. Er du ærlig og tør vise sårbarhed, skaber du tillid, respekt og følgeskab fra dem omkring dig - og det er kernen i ledelse.

Lotte Skouboe, certificeret psykoterapeut ved Psykovest. Privatfoto.

3 gode råd til dig fra psykoterapeuten: Sådan kommer du i gang med at arbejde med dine reaktionsmønstre

LEDELSE: Psykoterapeut Lotte Skouboe giver dig her tre gode råd til, hvordan du kommer godt i gang med at opdage og arbejde med dine reaktionsmønstre.

Hun minder om, at vi kan have levet sammen med os selv i mange år uden at have forholdt os til, hvorfor vi tænker, handler og reagerer, som vi gør.

1. Gå på opdagelse

Først og fremmest mener psykoterapeuten, at det er værd at opdage, hvad psykologisk sparring kan gøre for dig som menneske og som leder.

For mange kan det være en måde at tage hul på og opdage nogle af de vigtige reaktionsmønstre.

2. Prioritér og investér

Det handler i høj grad om at prioritere at forstå dig selv i dit lederskab. Investér tid i at gøre det stykke arbejde.

- Det er fint at have en viden om, at når det her sker, så reagerer jeg sådan her. Men jeg vil fra min stol sige, at det er ligesom at tisse i bukserne. Det handler også om at finde "the big why". Så snart du finder ud af, hvorfor du reagerer sådan, så kan du være i verden uden at blive "ringet op" og agere efter dit gamle reaktionsmønster.

- Hvis du tager dig ordentligt af det og laver et ordentligt stykke arbejde, så vil du opdage, at du ikke reagerer på samme måde længere, siger Lotte Skouboe.

3. Interessér dig

Sidst, men ikke mindst, mener Lotte Skouboe, at du bør interessere dig for, hvordan psykologiske aspekter og viden om dem kan fremme psykologisk tryghed på alle plan af din organisationen.

- Start med dig selv, siger hun.

Esbjerg skal være epicenter for havet, lokal donation til ukrainsk sygehus, og lokale har købt Jesper Buch ud af virksomhed

Få et overblik over tre udvalgte nyheder fra Esbjergs erhvervsliv lige her.

Esbjerg skal være epicenter for havet

I sidste uge var flere af Esbjergs topbosser samlet til et møde, hvor det store spørgsmål på dagsordenen var, hvad Esbjerg kan gøre for at passe på havet.

Det var Verdensmålshuset Genin og Tænketanken Hav, der havde inviteret til mødet.

Blandt de deltagende var blandt andet borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) og byens havnedirektør Dennis Juel Pedersen samt repræsentanter for Esbjergs erhvervsliv og uddannelser.

Ud af mødet kom otte konkrete bud på, hvad Esbjerg kan gøre for havet. Blandt andet vil man gøre Esbjerg til epicenter for havet, hvor formidling om havet kan ske og partnerskaber etableres.

Læs om de øvrige bud lige her.

Lokalt firma donerer nødudstyr til ukrainsk sygehus

En to tons tung 138 KW-nødstrømsgenerator blev fredag afhentet hos Ribe Biogas A/S for at blive kørt til Ukraine. Her skal den levere strøm til et sygehus.

Under en frokostpause blev der talt om, hvad der skulle ske med en gammel generator. Én foreslog at sende den til Ukraine, og efter et opkald til den ukrainske ambassade var det på plads, fortæller direktør Claus L. Mikkelsen i en pressemeddelelse.

Og nu er nødstrømsgeneratoren altså afhentet.

Læs mere om sagen lige her.

Bramming-virksomhed køber Jesper Buch ud af Mutebox

Den danske designvirksomhed Mutebox, der producerer og sælger lydisolerede bokse, fik Jesper Buch med som investor efter deltagelse i tv-programmet Løvens Hule.

Nu har virksomheden fået nye ejere og kræfter til at fortsætte sin vækst, nemlig John Bjerrum Nielsen A/S fra Bramming.

Den lokale produktionsvirksomhed har været med fra begyndelsen af Mutebox, og nu køber virksomheden altså erhvervsmanden Jesper Buchs andel af Mutebox samt en procentdel af CEO og co-founder Jonas Kjemstrups andel, så John Bjerrum Nielsen A/S nu ejer størstedelen af Mutebox.

Læs mere her.

Vores anbefalinger til dig 💡

Her får du ugens anbefalinger fra Erhvervsliv-universet. Alle links er låst op, så du som abonnent på et af vores nyhedsbreve, kan læse med.

Softwarevirksomheden Abtion var firstmover, da de for mere end fire år siden lagde arbejdsugen om og gav medarbejderne fri om fredagen. Nu er arbejdsugen blot på fire dage, og arbejdstiden er nedsat til 30 timer, men omsætningen er steget markant.

- Medarbejderne er glade for det, og tallene viser, at det går den rigtige vej, siger Bo Kønskov, partner i Abtion og leder af kontoret i Odense.

Martin Heinze og Lasse Nielsen har spillet sammen i mange år. Først som fodboldspillere i Esbjerg fB og siden har de to esbjergensere skabt interiør-virksomheden Rackbuddy. Det har de gjort så godt, at de i begyndelsen af året blev kåret som Årets Nye Erhvervsnavn i Esbjerg, og i 2021 blev nomineret til Årets Ejerleder i Sydjylland af PwC.

Her giver den ene halvdel af makkerparret, Martin Heinze, tre gode råd til andre ledere.

Henrik Berg står bag undertøjs-brandet Basic+Ally, men det er han ikke længere ene om. Iværksætteren fra Kolding har nemlig valgt at dele ejerskabet af virksomheden ud til flere forretningspartnere. Idéen fik Henrik Berg, da han havde brug for hjælp til markedsføringen.

- Du vil det lidt mere, og det er også nemmere at skabe en teamånd, når du ved, at andre har hånden på kogepladen, siger Henrik Berg

Innovationskraften kan være en besværlig muskel at træne i en virksomheder, men det har Randers Gears vundet en løsning på. Tandhjulsfabrikken deltager i flere innovationsprojekter under produktionsklyngen MADE, og det er med et godt udbytte ifølge administrerende direktør, Lau Akstrup Jensen.

- Det betyder meget at få adgang til viden, som vi ikke har. 1+1 giver mere end 2, forklarer direktøren her.

Aros Forsikring med base i Aarhus er danmaksmester i kundeservice i forsikringsbranchen. Men andre bør kopiere idéerne, mener CEO Morten Dissing, fordi de ressourcer, som god personlig service koster, hurtigt er tjent hjem i loyalitet og høj tilfredshed hos kunderne.

Her deler han sine fem bedste tip til at få flere tilfredse kunder.