Internet Explorer advarsel

Hovsa!

Det ser ud til, at du besøger Erhvervsliv Esbjerg i browseren Internet Explorer. Da Microsoft har valgt at lukke ned for den fortsatte udvikling af Internet Explorer, og i stedet anbefaler Microsoft Edge, gør vi det samme. Vi henviser derfor til Microsoft Edge, Google Chrome eller Safari, som alle supporteres.

De tre browsere er standard på hhv. Windows-, Chromebook- og Mac-computere, og kan derudover installeres helt gratis.

Borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er ikke enig i dele af erhvervslivets kritik i Dansk Industris nyeste undersøgelse af kommunens erhvervsvenlighed. Alligevel åbner han op for at gå i dialog og finde fælles løsninger. Foto: Esbjerg Kommune/Torben Meyer

Derfor er Esbjerg erhvervsvenlig

Hvorfor har du valgt at drive virksomhed i Esbjerg? Hvad er det, der i dine øjne gør byen og kommunen så erhvervsvenlig, at du har valgt at slå dig ned her?

Esbjerg Kommune er over de seneste år blevet et attraktivt sted for virksomheder. Det viser den nyeste undersøgelse fra Dansk Industri også. Men jeg tror, at vi alle kan blive enige om, at der stadig er områder, hvor kommunen halter efter.

Specielt på uddannelsesfronten er der stadig et stort arbejde at løfte. Vi skal dog ikke feje det hen, at Esbjerg nu både huser jura-uddannelsen og kandidatuddannelsen i medicin, men der er et hav af andre former for arbejdskraft, som det lokale erhvervsliv også efterspørger.

Læs med i dagens nyhedsbrev, hvor vi dykker ned i, hvorfor Esbjerg er en erhvervsvenlig kommune, samt hvilke tiltag kommunen har finansieret og oprettet for at fremme erhvervslivet.

Vi spørger også borgmesteren, hvordan kommunen vil arbejde på de områder, hvor den halter efter, fremadrettet.

I næste uge lancerer vi et nyt produkt på Erhvervsliv Esbjerg. Derfor synes vi, at du - hvis du ikke allerede har gjort det - skal tilmelde dig nyhedsbrevet her eller sende en mail til August for at få en løsning til flere medarbejdere. Så får du nemlig nyhedsbrevet direkte i din indbakke, når vi i næste uge spreder budskabet om vores nye projekt.

God læselyst - og tak fordi du læser med.

Billede af Ditte Irene Knudsen
Billede af skribentens underskrift Ditte Irene Knudsen Erhvervsjournalist
- Vi kan glæde os over, at flere af vores unge mennesker i år har valgt en erhvervsuddannelse, og så er det klart, at det kalder på en tættere dialog mellem vores lokale folkeskole og erhvervslivet, når erhvervslivet ikke mener, at kvaliteten af vores folkeskole er god nok. Jeg vil tage initiativ til, at de relevante parter mødes, så vi sammen kan se, hvad vi kan gøre endnu bedre, siger Jesper Frost Rasmussen (V). Foto: Jacob Schultz

3 punkter, der gør Esbjerg erhvervsvenlig, og 2 områder kommunen skal arbejde på

Begejstringen på rådhuset er stor over den nye landsdækkende erhvervsmåling fra Dansk Industri, der sender Esbjerg Kommune klart i top blandt landets største kommuner.

Men hvad er skyld i, at det lokale erhvervsliv mener, Esbjerg Kommune er blevet en mere erhvervsvenlig kommune? Og hvordan har kommunen arbejdet for at fremme erhvervsvenligheden?

Esbjerg Kommune halter dog også efter på flere områder. Specielt antallet af elever på erhvervsuddannelserne, folkeskolernes kvalitet og brugen af private leverandører er de adspurgte virksomheder utilfredse med.

Læs med her, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen fortæller, hvordan kommunen vil arbejde målrettet med at fremme de områder.

Erhvervsliv Esbjerg giver dig her en dybere indsigt i, hvad det lokale erhvervsliv mener, gør Esbjerg Kommune erhvervsvenlig, samt hvad erhvervslivet mener, kommunen skal arbejde på. Du får ligeledes indsigt i, hvordan borgmesteren har planer om at arbejde med områderne fremadrettet.

Erhvervsvenlighed: Vi er endnu engang nået til den tid på året, hvor Dansk Industri afslører, hvor erhvervsvenlige de danske kommuner er.

Undersøgelsen 'Lokal Erhvervsvenlighed 2022' er en landsdækkende undersøgelse, der evaluerer og sammenligner erhvervsvenligheden i landets kommuner på baggrund af 10 kategorier.

I Esbjerg kommune har 185 virksomheder svaret på undersøgelsen. Besvarelserne repræsenterer minimum 7502 private arbejdspladser i kommunen, hvilket svarer til 18 procent af den private beskæftigelse.

Hvordan måles det samlede resultat?

Der er ti kategorier i undersøgelsen.

Alle kategorier vægter 1/10. I undersøgelsen indgår to typer af indikatorer: Virksomhedssvar og statistiske indikatorer.

I hver kategori vægter de statistiske indikatorer og virksomhedssvar som udgangspunkt 50 pct. hver.

Begge typer af indikatorer er dog ikke med i alle kategorier. Eksempelvis indeholder kategorien Information og dialog kun virksomhedssvar. Her vægter virksomhedssvar 100 pct.

For alle de statistiske indikatorer samt i virksomhedssvar rangeres kommunerne fra nummer 1 til 93.

Læs om undersøgelsen her.

I år har Esbjerg Kommune ifølge undersøgelsen landet sin bedste score siden 2015. Kommunen er nemlig blevet placeret som nummer 15 ud af 93. Det er en fremgang på tre pladser siden sidste år, og det glæder Esbjerg Kommunes borgmester.

- Jeg er rigtig godt tilfreds med, at vi nu opnår den bedste placering i næsten 10 år. Og vi ligger klart bedst blandt de store kommuner. Det er dejligt, at virksomhederne kvitterer for det store fokus, vi har på at sikre en erhvervsvenlig kommune, siger Jesper Frost Rasmussen (V) og tilføjer:

- Det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærrene. Vi skal stadig forsøge at gøre det en smule bedre til næste år. Det vil vi blandt andet gøre ved at kigge på de områder, vi ikke scorede så højt på i år.

Esbjerg Kommune har nemlig oplevet fremgang på seks af de ti kategorier, mens de på tre er gået tilbage. Her får du tre ting, der gør Esbjerg erhvervsvenlig, og to områder kommunen skal arbejde på til næste år.

Esbjerg Kommunes placering i 2021 og 2022

Her får du Esbjerg Kommunes resultater for 2022 (2021).

Samlet placering: 15 (18)

Overordnet erhvervsvenlighed: 9 (17)

Infrastruktur og transport: 2 (3)

Arbejdskraft: 23 (39)

Uddannelse: 47 (23)

Sagsbehandling: 16 (29)

Grøn udvikling: 11 (10)

Brug af private leverandører: 54 (39)

Digitale rammer: 18 (38)

Skatter, gebyrer og erhvervsarealer: 29 (29)

Information og dialog: 23 (35)

1. Esbjerg Kommune følger med den grønne udvikling

- Erhvervslivet fremstiller og udvikler nødvendige løsninger til den grønne omstilling. Derfor er det helt centralt, at indsatsen for den grønne omstilling går hånd i hånd med bestræbelserne om at skabe vækst og arbejdspladser blandt andet gennem dialog og partnerskaber samt kommunens arbejde med den grønne omstilling.

Sådan beskriver Dansk Industri kategorien 'grøn udvikling'. Og her er det lokale erhvervsliv meget tilfredse med Esbjerg Kommune.

De adspurgte virksomheders svar placerer nemlig Esbjerg Kommune på en 11. plads. Det er et lille skridt ned fra sidste år, hvor kommunen lige sneg sig ind i top 10 med en 10. plads.

Det er særligt kommunens prioritering af bæredygtige og grønne indkøb, som erhvervslivet er tilfredse med. Et område som borgmester Jesper Frost Rasmussen (V) også mener, at kommunen har arbejdet på:

- Det er jo en forlængelse af, at vi har besluttet at gå efter at være CO2-neutral i 2030, og det kommer jo også til udtryk ved en lang række implementeringer. Det er blandt andet i hele vores arbejde med partnerskabsaftaler med lokale virksomhed for at sikre, at vi bevæger os samlet i den retning. Men det er også i forhold til et øget fokus på bæredygtige og grønne indkøb.

Derudover scorer Esbjerg Kommune højt på initiativer, der bidrager til, at virksomhederne kan drive deres forretning mere bæredygtigt. Ifølge Dansk Industri er det for eksempel samarbejder, vejledning, testområder, foregangskommune og klimavenlig varme samt el.

2. Erhvervslivet er langt mere tilfredse med sagsbehandlingstiden

- Når virksomheden henvender sig til kommunen og skal have behandlet en sag, er det vigtigt med en hurtig, effektiv og kompetent sagsbehandling.

Det skriver Dansk Industri i kategorien 'sagsbehandling'. Det er dog ingen hemmelighed, at det i en lang periode har været et problemfyldt område i Esbjerg Kommune, hvor erhvervslivet har udvist stor utilfredshed over den ofte lange sagsbehandlingstid.

I 2020 tog det ifølge JydskeVestkysten i gennemsnit 34,4 dage at få sagsbehandlet en byggesag, mens det i 2019 tog 24,5 dage. I 2017 og i 2018 tog det imidlertid noget længere tid, nemlig i gennemsnit henholdsvis 60 og 40 dage.

Men hvor Esbjerg Kommune i 2021 landede på en 29. plads i kategorien 'sagsbehandlingstider' i Dansk Industris undersøgelse af erhvervsvenlighed, kan kommunen i år bryste sig af at score en 16. plads.

Det glæder Jesper Frost Rasmussen, der fortæller, at netop sagsbehandlingstiden har været et vigtigt emne på den politiske dagsorden.

- Det har været en systematisk og målrettet indsats for at få ryddet op i de sagsbunker, der har været, med sager, der har ligget alt for lang tid, som vi med rette fik kritik for sidste år. Men nu har vi faktisk så lav en sagsbehandlingstid, at den ligger langt under vores egen mållinje, og det er glædeligt, at erhvervslivet også kvitterer for det, siger Jesper Frost Rasmussen.

3. Erhvervslivet værdsætter samarbejdet med jobcentrene

- Adgangen til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for virksomhedernes muligheder for vækst og udvikling, skriver Dansk Industri.

Derfor er 'arbejdskraft' også en kategori i deres undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed. I Esbjerg Kommune har erhvervslivet ytret en højere tilfredshed med kommunens indsats og jobcentrenes samarbejde med virksomhederne end sidste år.

Det betyder, at Esbjerg Kommune i år scorer en 23. plads mod en 39. plads sidste år.

Det er dog særligt jobcentrenes samarbejde med virksomhederne, som det lokale erhvervsliv er mere tilfreds med i år modsat sidste år. Alene på det område lå Esbjerg Kommune sidste år på en 43. plads. I år har virksomhedernes svar placeret området på en 26. plads.

4. For få tager erhvervsuddannelser, og folkeskolens niveau er for ringe

Selvom erhvervslivet roser samarbejdet med jobcentrene, og Esbjerg Kommune har scoret en højere karakter i kategorien 'arbejdskraft', får kommunen kritik for manglende indsatser på uddannelsesområdet. Her er Esbjerg Kommune nemlig placeret som nummer 47.

- Virksomhederne synes, at kommunen kan gøre mere for, at de unge tager en erhvervsuddannelse, samt at kvaliteten af de kommunale folkeskoler kan være højere, har formand for DI Sydvestjylland, Jesper Toft Mathiasen, Regional Vice President, Lineage Logistics i Esbjerg, udtalt til JydskeVestkysten.

En kritik som Jesper Frost Rasmussen allerede arbejder for at finde en løsning på.

- Jeg har allerede taget initiativ til, at vi får taget dialogmøder med de relevante parter. Jeg er helt sikker på, at den esbjergensiske folkeskole er bedre, end de rygter erhvervslivet vurderer ud fra i undersøgelsen. Men er der nogle ting, vi kan forbedre, så skal vi selvfølgelig gøre det. Jeg tror dog, det er bedst, at vi finder de gode løsninger ved at sætte os sammen og drøfte det i samlet flok, siger borgmesteren.

5. Et ønske om flere private leverandører

Esbjerg Kommune får i Dansk Industris undersøgelse samtidig kritik for ikke at bruge private leverandører nok. Kommunen er faldet fra en plads som nummer 39 sidste år til nummer 54 i år.

Det er særligt i forhold til konkurrenceudsættelse af undervisning, kultur, administration, IT, sundhed og sociale opgaver, som erhvervslivet mener, at Esbjerg Kommune er dårlige til.

Esbjerg Kommunes borgmester har lyttet til kritikken, men mener samtidig, at det er naturligt, at mange andre kommuner scorer højere qua Esbjerg Kommunes størrelse.

- Nogle gange går man jo tilbage, fordi andre områder går frem. Det er man nødt til at dykke lidt ned i. Men lige præcis på det her området, er der mange mindre kommuner, der har en per definition højere andel af private leverandører, fordi de typisk er så små, at de ikke kan løse alle opgaver selv, forklarer Jesper Frost Rasmussen og tilføjer:

- Men vi er selvfølgelig meget opmærksomme på at bruge private leverandører i forhold til, hvad der er bedst for kommunen.

Education Esbjerg er sat i verden for at styrke Sydvestjylland med uddannelse. Sekretariatet er hovedet bag den nye uddannelsesplatform, som har fået navnet: “E.1 – Curated education in one place”, der blev præsenteret i august. Billedet her er fra præsentationen. Foto: Esbjerg Kommune

3 tiltag, der skal gøre det mere attraktivt at starte og drive virksomhed i Esbjerg

Esbjerg Kommune har scoret sin flotteste placering i Dansk Industris landsdækkende undersøgelse af kommunernes erhvervsvenlighed siden 2015.

I den anledning har vi her fundet tre tiltag, som Esbjerg Kommune har sat i værk eller finansieret for netop at blive en mere erhvervsvenlig kommune.

Det drejer sig om:

1) Green Skills, hvis opgave er at koordinere aktørsamarbejde og understøtte tiltag, der fremmer rekruttering, opkvalificering og uddannelse af faglærte og specialarbejdere til den grønne omstilling.

2) Erhvervsfremmeudvalget, der skal udvikle en ny erhvervsfremmestrategi for at styrke væksten og udviklingen blandt virksomhederne i kommunen.

3) Education Esbjerg, der skal medvirke til udviklingen af Esbjerg som uddannelsesby ved at agere bindeled mellem uddannelser og virksomheder.

Hvad har Esbjerg Kommune specifikt sat i verden for at gøre kommunen mere attraktiv for erhvervslivet? Erhvervsliv Esbjerg giver dig her indblik i tre tiltag, der er kommet til inden for de seneste to år.

Tiltag: Hvordan gør man kommunen mere erhvervsvenlig, så flere har lyst til at starte og drive virksomhed? Esbjerg Kommune har i løbet af de seneste to år oprettet og finansieret flere tiltag, der er sat i værk for at løfte netop den opgave.

Du kan her læse mere om de tre tiltag

Green Skills: Fællessekretariat, der skal styrke den grønne omstilling

Det kræver kvalificeret arbejdskraft og nye kompetencer, hvis det skal lykkes Danmark at nå sit mål om at blive fri for fossile brændstoffer, når der lukkes for Nordsøens olie- og gashaner i 2050.

Men den grønne omstilling kræver en hel ny tankegang, hvor der samarbejdes på tværs af sektorer. Derfor gik Rybners, AMU-Vest, SOSU-Esbjerg og Jobcenter Esbjerg sammen om at oprette fællessekretariatet Green Skills sidste år.

Green Skills skal understøtte at både kommune, uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter trækker i samme retning for at nå målet med, at arbejdsstyrken kan blive opkvalificeret og uddannet, så den er klar til den videre grønne omstilling.

Læs mere om projektet her.

Erhvervsfremmestrategi skal fremme væksten og udviklingen i Esbjergs virksomheder

I forbindelse med kommunalvalget sidste år blev der af flere omgange nævnt et erhvervsfremmeudvalg. Idéen blev mødt af delte meninger, men i februar i år blev udvalget en realitet.

Der var dog ikke tale om et nyt politisk udvalg, men et udvalg med repræsentanter fra byrådet, Dansk Industri, Fagbevægelsens Hovedorganisation, handelsstandsforeningerne og Business Esbjergs erhvervschef, lige som Business Esbjerg har udpeget seks repræsentanter fra et bredt udsnit af kommunens virksomheder.

Målet med udvalget er at styrke den indsats, som Esbjerg Kommune og Business Esbjerg allerede gør for det lokale erhvervsliv. Udvalget skulle derfor udarbejde en erhvervsfremmestrategi, som skulle fremme væksten og udviklingen i Esbjergs virksomheder.

Konkret blev det udvalgets opgave at vurdere de eksisterende aktiviteter og også komme med forslag til nye initiativer, der kan gøre Esbjerg Kommune endnu mere erhvervsvenlig.

Udvalget består af byrådsmedlemmerne May-Britt Andrea Andersen (formand), Jakob Lose, Jakob Lykke og Tommy Noer, Jesper Toft Mathiasen fra Dansk Industri Sydvestjylland, Brian Lyst fra Fagbevægelsens Hovedorganisation Sydvestjylland, Karsten Rieder, der er direktør i Business Esbjerg, citychef Birgitta Christensen, og virksomhedsrepræsentanterne Martin Büchert fra Arkitektfirmaet Rudolf Lolk A/S, Thomas Bech Sandholdt fra TS Tech, Michael Rühe fra Jutlandia, Flemming Just fra Sydvestjyske Museer, Maja Kim Madsen fra SuriSuri.dk, Michael Nørgaard fra Nørgaard Anlæg og Mie Hyttel fra Hjerting Badehotel.

Education Esbjerg er bindeleddet mellem studerende, uddannelser, virksomheder og kommunen

Education Esbjerg er etableret med bestyrelse og sekretariat i januar 2020 med bidrag og støtte fra Esbjerg Kommune samt en række af byens virksomheder og fonde.

Sekretariatet er med til at understøtte og markedsføre den igangværende indsats med at udvikle Esbjerg som uddannelsesby, samt er det med til at udvikle nye koncepter og initiativer, der kan gøre en forskel i Sydvestjylland og være med til 'at skabe et Danmark i bedre balance – uddannelsesmæssigt, økonomisk og geografisk'.

Education Esbjerg har i løbet af de sidste 2,5 år lanceret adskillige initiativer for at løfte den opgave. Det drejer sig om deres Co-Business Graduate Program og Student in Business (herunder mentor-, tutor- og ambassadør-programmet), ligesom de er medstiftere af Esbjergs Kulturelle Ungdomsfond.

De medvirker ligeledes i fyrtårnsprojektet og arbejder målrettet mod at tiltrække flere studerende og færdiguddannede, og de foretager undersøgelser af, hvilken arbejdskraft og derved uddannelser der er behov for i Esbjerg.

Education Esbjerg står ligeledes bag den nyligt annoncerede uddannelsesplatform “E.1 – Curated education in one place”. Det kan du læse mere om her.

Lars Bo Kirk har netop udgivet bogen "Blåt vand i årerne. Historien om Kurt Skov og Blue Water Shipping”. Bogen er skrevet i anledning af Blue Waters 50 års jubilæum. Foto: Jacob Schultz

Nyt opkøb for Norlys, Blue Water-jubilæum hyldes med bog om Kurt Skov, og 22-årig iværksætter giver slip på sin virksomhed

Fire udvalgte nyheder fra Esbjergs Erhvervsliv.

Norlys køber ladeoperatøren Sperto

Købet af ladeoperatøren Sperto er en del af Norlys’ offensive strategi på området, der skal sikre elbilister let adgang til opladning over hele landet. Pressefoto

Norlys annoncerede tidligere i år, at de over de kommende tre år vil investere en milliard kroner i offentlige ladestandere. Nu har Norlys købt ladeoperatøren Sperto, der har flere hundrede offentlige ladepunkter i Danmark og mange lynladeprojekter undervejs. Det skriver Norlys i en pressemeddelelse.

Ambitionen med opkøbet er, at Norlys kan tilføre ekstra ressourcer til udbygning af det ladenet, som Sperto har etableret og dermed kraftigt accelerere den samlede satsning på etablering af et nationalt ladenet.

- Vores mål er at bygge en lettilgængelig og åben ladeinfrastruktur i hele Danmark, der gør det nemmere at være elbilist og på den måde skubbe på den grønne omstilling. Med købet af Sperto får vi et allerede etableret netværk og en forretningsmæssig platform, som dermed kan accelerere udbygningen af vores ladeforretning, siger Mads Brøgger, der er direktør i Norlys’ energiforretning.

Prisvindende iværksætter går konkurs

FlowRobe er en handelsapp udviklet af Simon Tykgaard, hvor du kan swipe genbrugstøj hjem i din garderobe. Nu er virksomheden gået konkurs. Ifølge kuratoren har selskabet selv indleveret sin konkursbegæring ved Retten i Esbjerg. Arkivfoto: Martin Ravn

For et par år siden modtog den lokale iværksætter Simon Tykgaard international hæder, da han fremlagde forretningsplan og formål med virksomheden FlowRobe, hvis kerneaktivitet har været en app, der ud fra en bæredygtighedstankegang skal gøre det mere attraktivt at købe genbrugstøj.

Det er dog ikke gået, som iværksætteren håbede. Det fremgår af et konkursdekret, som Skifteretten i Esbjerg forleden har afsagt.

Ifølge den af Skifteretten udpegede kurator, advokat og partner hos Ventus Advokater, Stefan Nielsen, består forsamlingen af kreditorer i det væsentligste af investorer, som har skudt penge i selskabet, ligesom han fremfører, at arbejdet med FlowRope-appen ikke er tilendebragt, men at konkursboet nu vil forsøge at færdiggøre og sælge den.

Du kan læse mere på JydskeVestkysten.

Nu udkommer bogen om Kurt Skov og hans livsværk Blue Water Shipping

8. september udkom journalist og forfatter Lars Bo Kirks bog ”Blåt vand i årerne. Historien om Kurt Skov og Blue Water Shipping”. Foto: Jacob Schultz

Nu udkommer bogen om Kurt Skov og hans livsværk Blue Water Shipping - 246 sider hvor vi kommer helt tæt på vigtige beslutninger og med bag gardinerne i svære og dramatiske tider. Blandt andet dengang der blev truet med at sende Sydbank til inkasso.

Det er journalist og forfatter Lars Bo Kirk, der står bag bogen ”Blåt vand i årerne. Historien om Kurt Skov og Blue Water Shipping”.

Bogen går helt tæt på både succeser og fiaskoer, ligesom den tager os helt tæt på vigtige beslutninger og med om bag de svære og dramatiske tider.

Læs mere her.

22-årig iværksætter sælger sin virksomhed 'Rex sengetøj'

Bambuni har base på Lindholmvej i Fovrfelt og blev startet af Asger Kragh (tv.) som et hobbyprojekt. Da Mathias Rex første gang blev kontaktet af Bambuni, kunne han lynhurtigt se fidusen i et samarbejde. Foto: PR

Den 22-årige iværksætter Mathias Rex fra Esbjerg har solgt sin virksomhed, Rex Sengetøj. Det har han blandt andet på grund af leveringsproblemer og udsigten til større markedsandele.

Køberen er den lokale Bambuni, der er ledet af Asger Kragh og startede i 2017 med salg af bambusstrømper. Dengang var det et hobbyprojekt, men de seneste år er Bambuni vokset og i dag sælger webshoppen, der har flere ansatte og base på Lindholmvej i Fovrfelt, alt fra toppe og t-shirts til sengetøj og håndklæder af bambusfibre. Og nu overtager de altså også Rex Sengetøj. Du kan læse mere på jv.dk.